Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na stredajšom zasadnutí uložila vysielateľom tri sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Informovala o tom hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

Pokutu 3 319 eur dostal vysielateľ Mac TV a jeho programová služba Joj Plus. Dôvodom bolo, že trikrát odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahuje scény násilia.

„Za totožné porušenie zákona v súvislosti s vysielaním upútaviek na rovnaký program rada vysielateľa sankcionovala aj 26. augusta," pripomenula Michelčíková.

Sankciu vo výške 663 eur udelila RVR rovnakému vysielateľovi aj za jeho programovú službu Wau. Príčinou bolo, že odvysielal program Aféry označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čo bolo nesprávne.

Dôvodom, že udelené pokuty sú na najnižšej úrovni, sú podľa hovorkyne ekonomické dosahy pandémie na elektronické médiá.

Sankciu v podobe upozornenia na porušenie zákona dostal vysielateľ Bardejovská televízna spoločnosť s programovou službou BTV za odvysielanie programu s názvom Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve.

V ňom dotknutí poslanci mestského zastupiteľstva nedostali priestor na vyjadrenie k odzneným kritickým vyjadreniam a ich stanovisko nebolo ani sprostredkované. „Tým došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu," dodala Michelčíková.

Súdna sieň na TV JOJ
Neprehliadnite

RVR uložila pokutu TV JOJ a rádiu Europa 2, ďalší dostali sankcie v podobe upozornenia