Rozhodnutím nezaradiť reportáž Lacné šperky nedošlo k cenzúre v RTVS ani porušeniu interných predpisov. Na piatkovom rokovaní Rady RTVS to v súvislosti s kauzou neodvysielanej reportáže v relácii Reportéri skonštatoval podpredseda rady Martin Kákoš, ktorý s ďalšími členmi rady Jozefom Chudíkom a Dórou Hushegyiovou dostali úlohu preveriť za orgán dohľadu verejnoprávneho média podozrenia z možnej cenzúry vo vysielaní. Rada v uznesení takýto záver prijala.

Kákoš v hodnotení materiálu ocenil, že príspevok nastoľuje spoločensky zaujímavú a dôležitú tému. ,,Bohužiaľ sa autorka nevyvarovala viacerým zjednodušeniam, neopierala sa zrejme o právne stanoviská a na škodu veci zlúčila do jednej reportáže viacero spolu nesúvisiacich tém. Niektoré tvrdenia majú tiež manipulatívny charakter a formu," zhodnotil Kákoš. Zdôraznil, že rozhodnutie o ďalšom osude reportáže a jej odvysielaní je v gescii vedenia sekcie spravodajstva a publicistiky.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník pri rozhovore v jeho bratislavskej kancelárii.
Neprehliadnite

RTVS má opäť dostať kompenzáciu za výpadok z koncesionárskych poplatkov

,,Na základe našich zistení možno konštatovať, že nezaradením reportáže nedošlo k neodôvodnenému zásahu do redakčnej nezávislosti, toto rozhodnutie je tiež v súlade so Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS," uviedol Kákoš. Vedeniu verejnoprávneho média však odporúča zlepšiť komunikáciu medzi programovými zložkami navzájom a tiež medzi programovými zložkami a manažmentom. Narážal na fakt, že na sociálnej sieti bola zverejnená upútavka na danú reportáž, ktorá mohla zmiasť poslucháčov a divákov RTVS.

Manažment RTVS na rokovaní uviedol, že redaktorke reportáže i vtedajšej tímlíderke redakcie nezaradenie reportáže zdôvodnili a oznámili osobne, k zaradeniu upútavky malo dôjsť a to neautorizovanou iniciatívou zo strany samotnej redakcie, ktorá si v tom čase sama spravovala stránku na Facebooku.

Manažment RTVS opakovane tvrdí, že reportáž bola zastavená preto, že bez dôkazov, len na základe nepodložených podozrení redaktorka spochybňuje vysokoškolské tituly renomovaných odborníkov a formou spracovania navodzuje dojem, že ich vedecké práce mohli byť plagiátom. Relácia preto mala byť prepracovaná, aby sa rozplynuli spochybnenia o objektívnosti a korektnosti reportáže. "V stave, v akom bola pripravená, by sme pri odvysielaní riskovali súdne spory, upozornilo na to aj právne oddelenie RTVS," skonštatoval riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan.

Na snímke predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Miloš Mistrík
Neprehliadnite

RVR udelila jednu licenciu, uložila dve pokuty a vydala viacero upozornení

Autorka reportáže Lýdia Kokavcová na rokovaní rady naopak trvala na tom, že za materiálom a jej spracovaním si stojí. Kritizuje vedenie, že s ňou nekomunikovalo. ,,Dodnes neviem, ako, kde a čím ju mám doplniť, reportáž," uviedla. Manažment kritiku odmieta a poukazuje na písomné procesné pravidlá pri tvorbe, editovaní a schvaľovaní príspevkov.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo je presvedčený, že kritika nedostatočnej komunikácie nemôže byť dôvodom pre obvinenia z cenzúry, o to viac, že ani sťažovateľka netvrdí, že reportáž bola stopnutá bez možnosti jej doplnenia, resp. prepracovania.

Neodvysielaná reportáž pod názvom Lacné šperky sa týka vedeckých prác viacerých odborníkov, okrem iného aj bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Neodvysielaním reportáže sa zaoberá aj Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Vyžiadal si materiál neodvysielanej reportáže a tiež chce posúdiť, či odvysielanie reportáže nebolo zastavené neoprávnene.