V usmernení sa uvádza, že vzhľadom na spochybnenie preventívneho a edukatívneho zámeru filmu zo strany odborníkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva, nemôže odporúčať, aby sa žiaci zúčastňovali na projekcii filmu a seminároch organizovaných jeho tvorcami.

Rezort školstva pripomenul, že film nefinancoval, nesúhlasil s jeho produkciou, a preto ani nedal súhlas na uvedenie rezortu školstva ako partnera filmu vrátane použitia jeho loga.

Zároveň ministerstvo vyzvalo organizáciu eSlovensko, ktorá sa podieľala na tvorbe filmu, aby názov a logo ministerstva zo stránok projektu odstránila. Spoločnosť reagovala s tým, že požiadavku rezortu akceptuje.

Na film poukázala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá sa na ministerku školstva Martinu Lubyovú (SNS) obrátila na podnet psychológov a učiteľov, ktorí sú pohoršení tým, že film určený vekovej skupine slovenských žiakov starších ako 12 rokov má slúžiť ako prevencia voči šikanovaniu a samovraždám.

„Film sa nepochybne venuje dôležitým témam. Forma, akou sa zhostil šikanovania, sebapoškodzovania, negatívnych vplyvov sociálnych sietí a samovrážd medzi mladistvými, je však odbornou verejnosťou čoraz viac kritizovaná. Existuje oprávnené riziko, že namiesto preventívneho bude mať film na deti opačný účinok,“ uviedla v liste europoslankyňa.

Rezort školstva skonštatoval, že vo filme absentuje takzvaný pozitívny jazyk, čiže empatické formulácie, podporné vety reflektujúce stav osôb, ktoré vo filme vystupujú. „Film nenapĺňa základný edukatívny rozmer – edukáciu pozitívnym prístupom,“ dodal v stanovisku.

Film Kto je ďalší? je inšpirovaný nielen skutočnými príbehmi zo Slovenska, ale aj z Ruska a Ukrajiny. Nakrúcal sa u nás, v Česku, Číne, Južnej Kórei, Hong Kongu a Francúzsku.

Režisérom je Miro Drobný, ktorý mal okrem réžie na starosti aj scenár a produkciu. Za sebou má réžiu filmu Rytmus Sídliskový sen z roku 2015 či Ovce.sk. Kameramanom v jeho najnovšej snímke bol Richard Žolko, o strih sa postarala dvojica Miroslav Gerbel a Dominik Reisel.