Rada pre mediálne služby na svojom ostatnom zasadnutí udelila jednu autorizáciu na vysielanie, zrušila tri registrácie retransmisie, začala sedem správnych konaní, uznala za neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené dvanásť podnetov na preverenie vysielania. Zaoberala sa aj obsahom na sociálnych sieťach a platformách na zdieľanie obsahu, informuje v tlačovej správe.

Správne konanie za predvolebné diskusie

Rada začala správne konanie voči programovej službe JOJ 24, pretože 25. októbra 2022 odvysielala program Na hrane - Samosprávne voľby 2022, ktorý mohol ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Bratislava.

V súvislosti s voľbami je správne konanie začaté aj voči TV Nováky , TV Bratislava či TV Rimava.

Diskriminácia LGBTI+ komunity

Podmety, ktoré mediálna rada uznala za nepodstatné sa týkali aj LGBTI+ komunity. V prvom prípade išlo o vysielanie diskusnej relácie V politike (16. 10. 2022) na TA3 s hosťami J. Bittó Cigánikovou, G. Gyimesim a E. Tomášom k téme vraždy na Zámockej ulici. Podávateľovi podnetov prekážali údajná neobjektivita, jednostrannosť a zaujatosť moderátora, namietali tiež údajné manipulatívne kladenie sugestívnych otázok, otvorené výzvy na podporu propagandy a rozpínavosti LGBTI+ komunity, neakceptovanie názorov diskutujúcich a prezentovanie subjektívnych názorov, čím podľa nich rezignoval na rolu nestranného moderátora.

V druhom prípade (V politike, 30. a 31. 10. 2022) podľa podávateľa podnetu došlo k nezabezpečeniu názorovej plurality, objektívnosti a nestrannosti, keďže ju „televízia TA3 obsadila výlučne redaktormi s homosexuálnou orientáciou“.

Neopodstatnená bola tiež sťažnosť na reláciu Do kríža, ktorú vysielal programový kanál RTVS Dvojka 19. októbra 2022 s hosťami R. Ocilkovou, M. Vašečkom a P. Draxlerom k téme vraždy na Zámockej ulici, v rámci ktorej podávateľ podnetu namietal možnú neobjektívnosť, keďže medzi hosťami nebol zástupca LGBTI+ komunity.

Neopodstatnené podnety

Podané podnety, ktoré rada uznala ako neopodstatnené sa týkali tiež JOJ 24 a programu Na hrane – Samosprávne voľby, za odvysielanie diskusie, do ktorej boli pozvaní len šiesti z ôsmich kandidátov na primátora mesta Košice. To však bolo v súlade s kritériom výberu hostí podľa schváleného projektu diskusného štúdia.

Šetrený bol tiež program RTVS za moderátorské uvedenie príspevku Rodičovský bonus prvýkrát a jednorazovo v programe Správy RTVS 31. októbra 2022, v rámci ktorého odznelo tvrdenie „Seniori trvajú na tom, že rodičovský bonus je diskriminačný“, ktoré považoval podávateľ podnetu za zavádzajúce aj za program Tajomstvo mojej kuchyne v dňoch 25. a 2. septembra, tiež a 23. októbra 2022, v ktorých podávateľovi podnetu prekážalo používanie nespisovných výrazov.

Ďalšie správy na Mediálne.sk

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Rada pre mediálne služby naďalej povedie skupinu pre boj proti dezinformáciám