Kandidáti na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mali prejsť aj verejným vypočutím v Národnej rade (NR) SR. Poslanci parlamentu v utorok schválili novelu zákona o vysielaní a retransmisii z dielne predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského a predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (obaja OĽANO).

Vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť funkcie člena rady sa navrhuje podrobiť kandidátov na členov rady verejnému vypočutiu," uviedli predkladatelia s tým, že vypočutie by sa malo konať na príslušnom Výbore NR SR pre kultúru a médiá.

Na snímke budovy RTVS v Mlynskej doline. Bratislava, 16. júla 2020.  FOTO TASR - Michal Svítok
Neprehliadnite

RVR udelila niekoľko pokút i upozornení a začala správne konania

Argumentujú tým, že verejné vypočutie predstavuje silný nástroj na zvýšenie úrovne výberového procesu. „Odpovede kandidáta na doplňujúce otázky členov výboru môžu takisto prispieť k utvoreniu si komplexného obrazu o vhodnosti toho-ktorého kandidáta na funkciu člena rady," skonštatovali. Novelou by sa malo zároveň stanoviť, aby sa vypočúvanie vysielalo aj online na webe NR SR.

Predkladatelia podčiarkli dôležitosť úlohy členov RVR. Pripomenuli, že v zmysle zákona je poslaním RVR presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Dodali, že rada tiež dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov.

Súčasťou schválenej legislatívy je aj úprava, že pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na riziko, že by priamo alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti alebo ohrozenie ústavného zriadenia a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou SR.

Jaroslav Rezník generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska.
Neprehliadnite

Rokovanie rady RTVS sa presúva, J. Rezník je v karanténe

Konania o udelenie alebo zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti neskončia, sa prerušia do ukončenia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19. Poslanci tak chcú vytvoriť dostatočný nediskriminačný priestor pre predkladanie žiadostí, ako aj realizáciu verejného vypočutia.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého budú rokovania RVR verejné. „Vyšli sme tak v ústrety hlasom z odbornej verejnosti, ktoré žiadali prehľadný a transparentný systém prideľovania licencií pre rozhlasové a televízne vysielanie," zdôraznil Čekovský s tým, že uchádzači aj verejnosť musia vidieť, za akých okolností robia členovia rady dôležité rozhodnutia v oblasti médií. Dodal, že rada kontroluje a reguluje obsah televízneho či rozhlasového vysielania, vybavuje podnety alebo sťažnosti divákov a prideľuje frekvencie jednotlivým vysielateľom.