Asociácia mediálnych agentúr (AMA) podala pred štyrmi rokmi žalobu na mediálneho konzultanta Pavla Mačingu na ochranu proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby. Pred pár dňami sa uskutočnilo prvé zasadanie súdu k tejto kauze.

Dôvodom podania žaloby bol článok P. Mačingu z februára 2017 s titulom Slovenskí TV zadávatelia boli podvedení.

Článok bol zverejnený na stránke Macinga.blog a autor v jeho úvode tvrdil, že „mediálne agentúry s televíziami dobehli zadávateľov“ (reklamy) tým, že „potajomky zmenili metodiku v píplmetrovom meraní od 1. 1. 2017, čím umelo zvýšia fakturované GRPs (gross rating points – pozn. red.) o 4 %“.

Do počtu vykazovaných divákov totiž vtedy po novom zahrnuli okrem samotných domácností aj ich hostí.

Ďalej sa bloger venoval etickým aspektom takéhoto postupu, pričom o. i. radil klientom agentúr neuznať a vrátiť faktúry s takto vykázaným zvýšeným počtom GPRs.

O začiatku súdneho konania v septembri 2021 informoval TREND a Mediálne.sk sám Pavol Mačinga.

Dlhá cesta na súd

Prvé pojednávanie prebehlo 14. septembra 2021 na Okresnom súde Bratislava II, pričom žaloba bola podľa Mačingu podaná 17. decembra 2017.

Predtým Asociácia mediálnych agentúr (AMA) prostredníctvom právnych zástupcov výzvou zo 14. júla 2017 požadovala pod hrozbou žaloby odstránenie článkov, zdržania sa používania a uverejňovania obsahu daných článkov a ospravedlnenie.

Žaloba sa týka Mačingových vyjadrení v uvedenom článku, v ktorých kritizoval najmä konanie združenia/spoločnosti PMT, s. r. o., spravujúcej a vyhodnocujúcej píplmetre na účely stanovenia platieb za reklamy.

AMA nie je PMT

Spolumajiteľom resp. členom PMT je – spoločne s televíziami Markíza, JOJ, TA3 a RTVS – aj asociácia AMA. Tá tvrdí, že bola poškodená jej dobrá povesť, čo P. Mačinga odmieta. Podľa jeho vyjadrenia k obžalobe nepoukázal v spornom článku ani raz konkrétne na konanie AMA a jeho výroky obsiahnuté v článku nesmerovali voči organizácii AMA ako takej.

Mačingovi preto nie je zrejmé, z akého titulu si nároky z údajného poškodenia dobrej povesti AMA uplatňuje. Asociácia podľa neho namieta skutočnosti, ktoré z článku objektívne nevyplývajú, pričom vychádza zo svojho vlastného výkladu skutkových okolností a ich hodnotenia a nie z objektívneho pohľadu verejnosti.

„Máme teda za to, že Článok žiadnym spôsobom nepoukazoval konkrétne na AMA, nebol tak spôsobilý privodiť jej ujmu na jej právach a dobrej povesti. V kontexte uvedeného tak AMA nie je aktívne legitimovaná na podanie tejto žaloby,“ píše vo svojom oficiálnom vyjadrení k žalobe.

Asociácia mediálnych agentúr je záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20 f a nasl. Občianskeho zákonníka.V súčasnosti má 11 členských mediálnych agentúr.

AMA podala žalobu súčasne na dva subjekty – fyzickú osobu Pavla Mačingu a právnickú osobu, spoločnosť Macinga.com, s. r. o.

Súdne konanie pokračuje vypočúvaním svedkov na OS Bratislava II. 21. októbra. Žalobca navrhol vypočuť ako svedkov vtedajších štatutárov PMT a AMA Vladimíra Fatika (PMT), Zuzanu Zelenay a Daniela Živicu (AMA).

Uvedenej téme neohlásenej zmeny pravidiel vyhodnocovania píplmetrov bol v danom období venovaný aj článok na stránke Mediálne.sk.

Na snímke generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník
Neprehliadnite

RTVS dostane osem miliónov eur ako kompenzáciu za znížený príjem z úhrad verejnosti