Zmena je platná od 1. januára, dohodli sa na nej členovia PMT, teda televízie Markíza, Joj, RTVS a Ta3 a Asociácia mediálnych agentúr, subjekty financujúce peoplemetrové meranie realizované agentúrou TNS Slovakia.

Ide o ďalšiu úpravu, ktorá merané čísla sledovanosti navýši. Sledovanosť „hostí“ TNS merala dlhšie, no súčasťou oficiálneho reportingu neboli. Odteraz sú.

V praxi ide o posuny na úrovni desatín percentuálneho bodu. Napríklad nasledovanejšia relácia pondelka – Noviny TV Joj – mala v novom meraní 362-tisíc divákov v komerčnej cieľovke aj s hosťami pri podiele 28,9 percenta. Bez „hostí“ to bolo 343-tisíc divákov, share dosahoval 28,7 percenta.

Meranie hostí je svojím spôsobom riešením situácie, keď účastník peoplemetrového panela nesleduje televíziu vo svojej domácnosti, ktorá je meraná. Svoje správanie mimo vlastného televízora síce nedodá, náhradou je však práve zapojenie hostí v jeho domácnosti. De facto teda údaj slúži ako alternatívna informácia za sledovanosť členov panela v iných domácnostiach, hoci meraní nie sú samotní členovia panela, ale iní ľudia – ich hostia, teda návštevy v domácnosti.

V praxi meranie sledovanosti funguje tak, že hosť sa v domácnosti prihlási na meracie zariadenie, vďaka čomu ho systém eviduje ako ďalšieho diváka. Systém TNS je pokročily, takže aj o týchto divákoch sú k dispozícii rozšírené demografické dáta, s ktorými sa následne pri analýzach pracuje.

Mediálne.sk sa na detaily nového spôsobu reportovania sledovanosti pýtalo agentúry TNS, tá však odkázal na PMT. Aktualizované 4. 1.: Executive manager PMT Vladimír Fatika odmietol poskytnúť informácie.

Celkové čísla sledovanosti televízií aktuálne tvoria tri zložky – „živá“ sledovanosť divákov, „živá“ sledovanosť hostí týchto divákov a sledovanosť zo záznamu v rovnaký deň ako šiel program v televízii („viewing on same day as life“). Oneskorená sledovanosť sa do oficiálnych čísel zarátava od júna 2015. Potenciálne sa počíta aj so zarátavaním sledovanosti cez internet vrátane webových archívov, naposledy však TNS hovorila zatiaľ o testovacej fáze.

Zmenou v peoplemetrovom paneli je aj súbor staníc, ktoré sa merajú technológiou audiomatching. Zo súboru ešte v decembri vypadla väčšina slovenských regionálnych staníc, zostali v ňom Noe, Západoslovenská televízia, TV Bratislava, TV Dúbravka a TV Ružinov.

Prírastkom je naopak 20 nových staníc – medzi nimi Digi Sport 3 a Digi Sport 4 v kategórii káblových staníc, tematické stanice Primy, Barrandova, ako aj kanály Rebel či Relax v súbore českých a stanice RTL+, RTL 2, M 3, M 4 a ďalšie medzi maďarskými stanicami. Žiadna zo staníc nemá čísla o sledovanosti analyzované samostatne.