Znenie otvoreného listu zverejnili viacerí redaktori v príspevkoch na Facebooku. Ospravedlňujú sa za reláciu Z prvej ruky, ktorú odvysielala RTVS vo štvrtok.

„Vedenie spravodajstva v nej umožnilo diskutovať predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi bez politického oponenta a za nekritického vedenia relácie neskúsenou redaktorkou domáceho televízneho spravodajstva RTVS, ktorá nie je súčasťou moderátorskej zostavy Z prvej ruky,“ píše sa v liste.

Za danú reláciu podľa nich nie sú zodpovední jej doterajší tvorcovia, ktorí „robia svoje relácie podľa najvyšších kritérií novinárskeho povolania a dodržiavajú ich objektivitu, nestrannosť a vyváženosť“.

Dodávajú tiež, že sankcie za nezvládnutú reláciu akceptujú. „Do budúcnosti však žiadame vedenie, aby takýmto prípadom predišlo, pretože to poškodzuje dobré meno relácií, ktoré pripravujeme. Odmietame, že by sa na našej práci podpisovali akékoľvek politické vplyvy,“ dodávajú podpísaní redaktori.

Pod otvorený list sa podpísalo dokopy 15 redaktorov – Marta Jančkárová, Juraj Jedinák, Michal Katuška, Jaroslav Barborák, Karolína Lacová, Martin Kalužák, Agáta Staneková, Eva Mravcová, Matej Baránek, Soňa Weissová, Marián Kukelka, Štefánia Kačalková, Katarína Ottová, Anna Šípošová a Jana Drábeková.

V relácii Z prvej ruky sa vo štvrtok debatovalo o pláne zriadiť nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. A. Danko o tejto ambícii hovorí už dlhšie a prízvukuje, že Slovensko ho potrebuje.

Do rádia prišiel aj druhý hosť, nešlo však o politika, ktorý by prezentoval opozičný názor. K téme sa vyjadroval prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák. Ten pripomínal potreby obhajovať záujmy podnikateľov v tomto odvetví.

A. Danko vo štvrtok hovoril o ambíciách nového ministerstva, ktoré by privítal začiatkom budúceho roka. V oblasti cestovného ruchu SNS presadzovala napríklad zavedenie rekreačných poukazov, ktoré vošli do platnosti začiatkom tohto roka. Ich prínos dlhodobo prízvukoval aj M. Harbuľák.

Zmena nastala na moderátorskej stoličke. Reláciu Z prvej ruky prvýkrát moderovala televízna redaktorka spravodajstva RTVS Monika Maťová. Program zvyknú zvyčajne uvádzať moderátori Agáta Staneková, Juraj Jedinák či Michal Katuška, všetko signatári listu.

M. Maťová sa na jeseň minulého roka napríklad podieľala na reportáži nazvanej „Andrejovi Dankovi tlieskali českí poslanci“.

V jej zahlásení odznelo, že Česi pozvali šéfa SNS pri príležitosti stého výročia prvého zasadnutia česko-slovenského revolučného národného zhromaždenia. V príspevku boli pripojené aj úryvky samotného prejavu a M. Maťová na záver dodala, že A. Danko si po príhovore vyslúžil potlesk českých zákonodarcov.