O ostrom nesúhlase viacerých novinárov Slovenského rozhlasu informoval portál Aktuality.sk. A. Danko vo štvrtkovom vysielaní rozprával o potrebe zriadiť v krajine nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Šéf SNS o tejto ambícii hovorí už dlhšie a prízvukuje, že Slovensko ho potrebuje.

Do relácie prišiel aj druhý hosť, nešlo však o opozičného politika. K téme sa vyjadroval aj prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák. Ten pripomínal potreby obhajovať záujmy podnikateľov v tomto odvetví.

Aktuality.sk upozornili aj na zmenu na moderátorskej stoličke. Reláciu Z prvej ruky prvýkrát moderovala televízna redaktorka spravodajstva RTVS Monika Maťová. Program zvyknú zvyčajne uvádzať moderátori Agáta Staneková, Juraj Jedinák či Michal Katuška.

A. Danko vo štvrtok hovoril o ambíciách nového ministerstva, ktoré by privítal začiatkom budúceho roka. V oblasti cestovného ruchu SNS presadzovala napríklad zavedenie rekreačných poukazov, ktoré vošli do platnosti začiatkom tohto roka. Ich prínos dlhodobo prízvukoval aj M. Harbuľák.

Publicistický formát Z prvej ruky vysiela Rádio Slovensko každý pracovný deň od 12:30 do 13:00. Venuje sa aktuálnym politickým a spoločenským témam. Výnimkou nebolo ani štvrtkové vydanie, A. Danko mal k dispozícii polhodinový dialóg, no bez adekvátneho oponenta či protinázoru.

Predseda parlamentu opakovane pripomínal svoju snahu pomôcť cestovnému ruchu, podnikateľom a turizmu. Sám o sebe hovoril, že potrebný rezort cestovného ruchu teraz „supluje“ on.

Podľa dostupných informácií viacerí redaktori RTVS ostro kritizujú nevyváženosť štvrtkového vydania relácie a žiadajú od vedenia telerozhlasu vysvetlenie, prečo mala relácia Z prvej ruky podobu žoviálneho rozhovoru namiesto objektívnej debaty.

Aktualizované o 18:02: Na štvrtkové vydanie relácie reagovala aj RTVS. Jej hovorkyňa Erika Rusnáková vysvetľuje, že rozvoj cestovného ruchu a jeho benefity sú jednou z dlhodobo diskutovaných tém v mnohých krajinách EÚ. „Preto sa jej venuje aj RTVS a snaží sa priniesť svojim poslucháčom a divákom, čo najviac užitočných informácií,“ uviedla v stanovisku.

Ako ďalej tvrdí, samotná relácia bola len jedným z viacerých výstupov k tejto téme, v ktorej chcela moderátorka pre poslucháča získať podrobnejšie informácie o plánoch v danej oblasti. Zároveň teda oslovila aj organizáciu, ktorej sa táto problematika prioritne týka, aby mala priestor na predostretie svojich námietok.

Vystúpenie A. Danka E. Rusnáková priamo nekomentovala, téma vraj nebola spracovaná z politického hľadiska. RTVS to tvrdí napriek tomu, že hosťom bol predseda parlamentu a šéf vládnej strany.

„Predmetnú tému poňala moderátorka z odborného, a nie z politického hľadiska. Napriek tomu to poslucháč nemusel tak vnímať, keďže jedným z respondentov bol politik a teda by mal mať aj politického oponenta,“ priznala hovorkyňa.

E. Rusnáková tiež potvrdila, že M. Maťová aj vedúci rozhlasového spravodajstva, ktorým je momentálne Peter Nittnaus, dostanú v tejto súvislosti upozornenie na nedostatočné plnenie pracovných povinností a na dodržiavanie štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS.

„Aby sa do budúcnosti takýmto situáciám predchádzalo, RTVS zriadi pozíciu dramaturga aj pri tejto diskusnej relácii. Vedenie spravodajstva bude zároveň ešte dôslednejšie trvať na dodržiavaní objektivity, nestrannosti a vyváženosti diskusných, spravodajských a publicistických relácií,“ uzavrela E. Rusnáková.

Ide o Dankovu „srdcovku“

V danej relácii rečnil väčšinu času A. Danko. M. Maťová sa ho pýtala otázky súvisiace s novým ministerstvom a víziami, ako by mohlo fungovať.

„A po formálnej stránke máte predstavu konkrétnejšiu? Kde to bude, priestory, počet ľudí...“ znela jedna z otázok moderátorky.

A. Danko jej skočil do reči slovami: „Ale pozrite sa, samozrejme, nikto nechce vytvárať úrad pre úrad. Treba si uvedomiť, že dnes už súčtom ľudí z ministerstva školstva a dopravy je ministerstvo malé a dynamické schopné fungovať,“ pokračoval šéf SNS. Pripomenul aj to, že cestovný ruch je jeho „srdcovkou“.

Efekt nového ministerstva pre štát a ľudí by podľa A. Danka dokonca mohol byť oveľa väčší ako pri niektorých súčasných ministerstvách. Keď rozprával dlhšie o rekreačných preukazoch, M. Maťová ho prerušila s tým, že „čas letí“ a preto je potrebné hovoriť o téme ministerstva, aby sa o ňom stihlo povedať čo najviac.

„Je taká nálada, že by ste vedeli presadiť toto ministerstvo v koalícii alebo to bude otázka vyjednávaní a akejsi politickej šikovnosti?“ znela ďalšia otázka. Odpoveďou bolo, že nik v koalícii podľa A. Danka nespochybňuje, že šport a cestovný ruch si zaslúžia systémové riešenie. Moderátorka mu dala za pravdu.

Danko RTVS neodpovedal pre vystrihnutý prejav

Na nedostatok priestoru v RTVS sa A. Danko sťažoval minulý rok na jar. Na tlačovej konferencii preto odmietol odpovedať regionálnej redaktorke RTVS Diane Murdzikovej. Argumentoval tým, že jeho vyjadrenia, ktoré odzneli na nedávnej pracovnej ceste v Srbsku, telerozhlas neodvysielal.

„Vystrihli mi prejav v Srbsku, pán editor váš aj všetko. Nechcem nič, aj tak to nebudete vysielať,“ povedal šéf SNS a predseda parlamentu redaktorke namiesto odpovedí. Zvuk z videa v pondelok zverejnili o pár dní neskôr na Facebooku Spravodajské odbory RTVS.

Štáb RTVS cestoval s A. Dankom na pracovnú cestu do Srbska začiatkom vlaňajšieho júna. RTVS z nej odvysielala jednu reportáž redaktora Ivana Janka. Ten podľa Spravodajských odborov RTVS poslal dlhšiu reportáž, z ktorej editor vypustil – zrejme z obsahových či priestorových dôvodov – niekoľko vyjadrení šéfa SNS. Vo výslednej reportáži zostalo iba jediné.

Reportáž zo Srbska bola podľa E. Rusnákovej predmetom štandardného hodnotenia na spravodajskej porade. V súvislosti s ňou v tom čase uviedla, že mnohé interné informácie zo spravodajských porád sa za dané obdobie naozaj dostávali na verejnosť. „Vedenie spravodajstva sa stotožňuje s názorom, aby sa z interných stretnutí nevynášali informácie do externého prostredia. Dokonca túto požiadavku už niekoľko mesiacov presadzuj,“ dodala hovorkyňa k danej téme.

Nebolo jasné, odkiaľ mal A. Danko internú informáciu o postupoch editora. Dankov hovorca Tomáš Kostelník odmietol, že by mal politik akékoľvek interné informácie o spôsobe výroby reportáží v RTVS.

Podľa neho bol v Srbsku štáb RTVS s predsedom národnej rady tri dni. „Výsledkom zahraničnej cesty bola minútová reportáž na inú tému, nič iné v správach o ceste predsedu parlamentu nebolo,“ vrátil sa k pracovnej ceste v zahraničí.

Tlieskanie v parlamente

Po pár mesiacoch po odvysielaní – pre Danka problematickej – reportáži zo Srbska, zaradila RTVS zaradila večerných televíznych správa reportáž z cesty predsedu parlamentu v Prahe.

Príspevok bol nazvaný „Andrejovi Dankovi tlieskali českí poslanci“, podieľala sa na ňom M. Maťová spolu s redaktorkou Katarínou Vitkovou, ktorá je korešpondentkou RTVS v českom hlavnom meste.

V zahlásení odznelo, že Česi pozvali A. Danka pri príležitosti stého výročia prvého zasadnutia česko-slovenského revolučného národného zhromaždenia.

Pripomenuté bolo aj to, že A. Danko bol prvým slovenským a tretím zahraničným politikom, ktorí rečnili v tamojšej poslaneckej snemovni.

V reportáži, ktorá je dostupná v archíve RTVS, boli pripojené aj úryvky samotného prejavu a M. Maťová na záver dodala, že A. Danko si po príhovore vyslúžil potlesk českých zákonodarcov.