Zámer umožniť vysielateľom licenciu na viacero programových služieb prejde napokon štandardným legislatívnym procesom. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO).

Pôvodne bol zámer súčasťou schváleného vládneho návrhu zákona, ktorý mal v skrátenom legislatívnom konaní upraviť v súvislosti s dosahom pandémie nového koronavírusu viaceré zákony, týkajúce sa kultúrnych podujatí, fondov i médií.

„Pri tomto návrhu, týkajúcom sa licencií a programových služieb, sme sa dohodli, že ho pripravíme samostatne a prejde riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním,“ povedala N. Milanová.

Uvoľnenie prísnej regulácie

Návrh, upravujúci zákon o vysielaní a retransmisii, má umožniť, aby jeden vysielateľ mohol získať licenciu na viac programových (televíznych monotypových, resp. rozhlasových) služieb, v súčasnosti má nárok len na jednu.

Toto opatrenie sa plánovalo v rámci novelizácie mediálnej legislatívy v nasledujúcom období, skoršie prijatie tejto novely má podľa rezortu umožniť rýchlejšiu stabilizáciu rozhlasového trhu.

Neprehliadnite

Rádiá hovoria o dramatickom poklese tržieb, menšie stanice bojujú o prežitie

Rezort poukazuje pritom na existenčné riziko, ktoré pandémia predstavuje pre súkromné rádia. Vyčísľuje, že v súčasnosti odhadovaný ročný deficit príjmov súkromných vysielateľov je na úrovni 25 až 30 percent.

Aj podľa  Asociácie rádií Slovenska (ARS) by krížové vlastníctvo umožnilo rádiám efektívnejšie hospodáriť a rozvíjať programové služby.

Organizácia v pondelok opätovne pripomenula, že pre aktuálnu situáciu majú prežiť najmä menšie regionálne rádiá, ktoré prišli o väčšinu príjmov. Už bez toho bol vývoj na trhu negatívny.

Minulý rok ukončilo vysielanie nitrianske lokálne Rádio Max po takmer 20 rokoch vysielania. Rádio One, ktoré začalo vysielať v máji 2006 a ktorého licencia končí vo februári 2021, sa takisto rozhodlo nepokračovať vo vysielaní. Zostalo po ňom 13 frekvencii, z ktorých iba o niektoré požiadali existujúci vysielatelia alebo noví
žiadatelia.

Rádio Šport, ktoré bolo členom Asociácie 12 rokov, oznámilo ukončenie svojho vysielania k 1.februáru 2020. Koncom marca ukončilo svoje vysielanie aj Rádio Jazz. Rádio Yes oznámilo ukončenie svojho vysielania po viac ako 12 rokoch k 14. aprílu.

„Ďalšie menšie regionálne rádiá avizujú obrovské problémy v súvislosti s prebiehajúcou krízou, ktorá veľmi pravdepodobne ešte viac zúži ponuku a tým aj pestrosť na slovenskom súkromnom rozhlasovom trhu. Vyzývame týmto kompetentné inštitúcie na urýchlenú reakciu, ktorá zabráni pokračujúcej devastácii súkromného rozhlasového vysielania a zabráni tak nenávratným škodám,“ napísala v liste podpísanom prezidentom Ivanom Antalom ARS. 

Rádiá chcú, aby RTVS nežiadala o „komerčné“ frekvencie

Asociácia rádiá zároveň vyzvala verejnoprávny RTVS, aby nesúťažil o frekvencie, ktoré v minulosti využívali komerčné rádií. Podľa organizácie sa tým narúša duálny systém vysielania. 

„RTVS verejne vyzývame k stiahnutiu svojich žiadostí o frekvencie po súkromných vysielateľoch nielen vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu, v ktorej sa súkromné rádia aktuálne ocitli ale aj preto, že pri súčasnom nastavení zákona s nimi súťažia v boji, ktorý súkromný vysielatelia nemajú šancu vyhrať. Okrem iného aj preto, že napĺňanie programu vo verejnom záujme, čo je jeden z parametrov, ktorý RVR pri svojom rozhodovaní zohľadňuje, na úrovni v ktorej by mohli konkurovať ponuke RTVS, nie je v ich finančných možnostiach,“ dodal I. Antala. 

SR RTVS situácia Rezník TK BAX
Neprehliadnite

Ako sa Rezník zavďačuje Mostu a prečo to vyrušilo aj komerčné rádiá

Frekvencie v rámci jarného výberového konania bude Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) prideľovať 20. mája.  RTVS sa uchádza o tri frekvencie, ktoré boli pôvodne koordinované a dlhé roky využívané súkromnými rádiami. Všetky  – Čadca 95,4 MHz, Partizánske 96,4 MHz a Považská Bystrica 102,1) MHz – sú vo výberovom konaní  prvýkrát od ich uvoľnenia rozhodnutím RVR.

Vláda v pondelok schválila návrh, ktorým sa upravujú povinnosti organizátorov kultúrnych podujatí voči držiteľom vstupeniek na akcie, ktoré sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu museli zrušiť, rovnako tak novela upravila zmluvné povinnosti medzi organizátormi podujatí a ich subdodávateľmi, vrátane účinkujúcich.

Ďalšia novela zruší v tomto roku povinnosť umelcov platiť príspevky do umeleckých fondov zriadených zo zákona, vládou schválený návrh upravuje aj administratívno-schvaľovacie procesy pri dotáciách pre umelecké aktivity.