VÚB banka spolupracovala okrem Istropolitany aj s agentúrou This is Locco, ktorá mala na starosti vybrané aktivity v v digitále. Obe spolupráce sa končia – s Istropolitanou po 14 rokoch, s This is Locco banka robila dva a pol roka. Obom agentúra poďakovala za spoluprácu. 

Komunikáciu VÚB banky zastreší po novom Triad Advertising, ktorý v bankovom sektore spolupracuje aj s ČSOB. 

„Komunikačné kampane nemajú presné stanovené hranice medzi offlinom a onlinom. Toto rozdeľovanie sa nám pri práci ukázalo ako neefektívne. V spolupráci s agentúrou Triad budeme riešiť komunikáciu komplexne a veríme, že aj inšpiratívne,“ uviedla Martina Hrivnáková, riaditeľka odboru korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB.

Výberové konanie sa podľa VÚB riadilo zásadami férového tendra. Prebiehalo len v jednom kole medzi vybranými kandidátmi, počet účastníkov banka neuviedla. 

„Z našich skúseností vieme, že najlepšie kampane vznikajú z dlhodobej spolupráce, ktorá nemá limity v rozdeľovaní na online a offline médiá a kde chémia agentúry a klienta funguje. Tešíme sa preto a výhru berieme ako príležitosť robiť spoločne s VÚB na omnoho hlbšej úrovni, ako je to na našom trhu zatiaľ zvykom,“ dodáva Martin Woska, Chief Creative & Strategy Officer a spolumajiteľ agentúry Triad.

Istropolitana Ogilvy pre VÚB banku pripravila aj aktuálne využívaný koncept, ktorého ústrednou postavou je herečka Petra Polnišová. Banka si v minulosti pochvaľovala efektivitu komunikácie s touto tvárou značky, VÚB rástli imidžované atribúty, znalosť brandu aj ďalšie ukazovatele, hoci spočiatku to tak nevyzeralo.  

V prieskumoch agentúry GfK navyše spoty s P. Polnišovou viedli u respondentov v parametri „páčivosť“, najvyššie skóre vlani zaznamenal spot Nová kúpeľňa, ktorý promoval „pôžičku na lepšie bývanie“. VÚB mala aj ďalšie prvenstvo – jej reklamy sú najzapamätateľnejšie na trhu, mávajú najvyššiu spontánnu aj podporenú znalosť.

S P. Polnišovou spolupracuje VÚB banka od roku od jari 2015. Predtým dlhšie využívala koncept vtipných „lepičov“, ktorý takisto pochádzal od Istropolitany.