Najväčšie zastúpenie má kategória Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie, kde je prihlásených 19 projektov. 

Vlani sa do súťaže zapojilo 114 projektov a 37 prihlasovateľov, súťažilo sa v jedenástich kategóriách, v piatich hlavných a šiestich špeciálnych. Tento rok je osem hlavných a štyri špeciálne. Úplnou novinkou je kategória Krízovej komunikácie. 

„Veľmi nás teší, že práve tento ročník udeľovania ‚PR Oskarov‘ sme dosiahli rekordné čísla. Spoločnou snahou členských agentúr asociácie bolo práve zmenami v tomto ročníku ako rekvalifikácia kategórií, prehodnotenie metodiky posudzovania projektov, možnosti ich prihlasovania ako aj samotný posun termínu, ktorým sme zosúladili kalendárny rok s naším prokopovským prispieť ku skvalitneniu súťaže, ktorú považujeme za našu vlajkovú loď,“ uviedla v tlačovej správe prezidentka APR SR Soňa Lexmanová.

O prácach bude rozhodovať 12-členná porota zložená z osobností PR branže a špecialistov v zložení: Soňa Lexmanová/SKPR Strategies, Katarína Remiaš/1st Class Agency, Martin Mazag/PRime Time, Pater Chalmovský/AMI Communication, Roman Záhorec/Neopublic Porter Novelli, Monika Révayová/Greyling, Juraj Caránek/Seesame Communication Experts, Matúš Stračiak/PR.Konektor, Karol Wolf/Dynamic Relations 2000, Peter Šurín/Elite Solutions a Štefan Frimmer/Slovenská sporiteľňa. 

Prihlásené práce si môžete pozrieť stránke Prokop.online.sk. Porota zasadne 16. januára a užšie nominácie zverejnia o deň neskôr. 

Vyhlásenie cien sa uskutoční 23. januára vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.