Oddelenia Orangeu Advertising & Brand a Brand Activation prejdú pod Úsek B2C marketingu, ktorý od leta vedie Martin Hromkovič a od januára sa premenuje na Úsek B2C marketingu a značky.

„Dôvodom nového nastavenia kompetencií je najmä rastúca potreba komunikačnej podpory nových produktov a priorít v podobe konvergentných služieb, ale tiež výhody plynúce zo synergií týchto dvoch zložiek vo vzťahu k interným aj externým zákazníkom,“ približuje operátor.

Ďalšou zmenou, ktorá nastane v roku 2020, je presun oddelenia Corporate Affairs priamo na Úsek generálneho riaditeľa.

Miloš Lalka, súčasný riaditeľ Úseku komunikácie a značky, sa po 16 rokoch rozhodol pokračovať v kariére mimo skupiny Orange.

„Milošovi by som rád úprimne poďakoval za jeho nesmierny prínos – spolu s tímom sa mu podarilo vybudovať jednu z najznámejších a najobľúbenejších značiek na slovenskom trhu. Podarilo sa mu zvládnuť dôležitý posun komunikačných aktivít do digitálneho prostredia a nastaviť celkovú stratégiu založenú na využívaní reálnych zákazníckych potrieb v komunikácii,“ uviedol k jeho odchodu Federico Colom, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v Orange Slovensko.

Šéf Orangeu dodáva, že M. Lalka ako člen Správnej rady Nadácie Orange „prispel k tomu, že sa stala z pohľadu vnímania najznámejšou firemnou nadáciou na Slovensku“.

M. Lalka stál za celkovým pozicioningom značky Orange, bol pri projektoch a kampaniach ako bolo spustenie optickej siete, balíka služieb Orange Doma, komunikácia značky Funfón, uvedenie digitálnej Orange TV alebo predstavenia balíka Love.