Kampaňový produkt dlhopis JTEF IX 5,20/2026 je prezentovaný kreatívou, ktorou banka komunikuje od roku 2016 v spolupráci s MW Promotion. Tvorcovia v ňom opäť upriamujú pozornosť na investičný produkt prostredníctvom umeleckého diela slovenského vizuálneho umelca.

Aktuálna kampaň sa točí okolo podmorského sveta. Scenár televízneho spotu vznikol na motívy fotografií Michaely Skovranovej, austrálskej fotografky slovenského pôvodu. Jej tvorba je na pomedzí medzi dokumentárnou a umeleckou fotografiou so špecializáciou na podmorský svet.

Zameriava sa okrem iného na environmentálne foto a video príbehy. Dlhodobo pracuje pre National Geographic a je vizionárkou Olympusu.

Televízny spot a videá pre digitálne prostredie natáčali tvorcovia hlavne pod morom na juhu Španielska. Režisérom je Peter Ehrenberger a na tvorbe snímok pod morom sa podieľal aj český potápač a filmár Steve Lichtag.

„Princíp komunikačného konceptu je programovo priamočiary a jednoduchý. Jednoznačne upriamuje pozornosť cieľovej skupiny na produkt a jeho kľúčové benefity. Bez akýchkoľvek nadbytočných dejových a obsahových príbehov či zástupných symbolov,“ hovorí Martin Marko, riaditeľ a stratég agentúry MW Promotion.

Dopĺňa tiež, že v dnešnej dobe, keď sú spotrebitelia „atakovaní desiatkami, možno stovkami ‚príbehov komerčných značiek‘, sa táto puristická cesta ukazuje ako veľmi efektívna.“

Produktová kampaň má prezenciu aj v online prostredí. Jej cieľom je zber prospektorských leadov a ich následná konverzia.

„Súčasná kampaň pokračuje v komunikačnej línii, ktorú máme v našej privátnej banke nastavenú už niekoľko rokov. Spájame svet investícií so svetom umenia. V kampaniach dávame priestor špičkovým slovenským umelcom, pomocou ktorých komunikujeme najlepšie produkty na trhu, ktoré našim klientom ponúkame,“ dodáva riaditeľ marketingu a komunikácie J&T Banky Radovan Teuschel.

Vizitka kampane

  • Agentúra: MW Promotion
  • Idea Maker: Beata Hudecová
  • Art Director: Dominika Hampelová
  • Copywriteri: Beata Hudecová, Lukáš Porhajaš
  • Account Director: Mira Čechová
  • Strategy Director: Martin Marko
  • Online: Lukáš Porhajaš
  • Lead Management: Patrik Serbin
  • Produkcia: Joj Production
  • Režisér: Peter Ehrenberger