V článku Zdravotníckych novín je napríklad celý úvod postavený z dvoch odsekov, ktoré publikoval Trend (patrí do vydavateľstva News and Media Holding, rovnako ako Mediálne.sk). B. Janík používa konkrétne číselné údaje a priveľmi nie je zmenená ani skladba viet a štylistika (porovnanie pasáží v tabuľke pod článkom).

Takmer rovnaké znenie častí textu v Zdravotníckych novinách a týždenníku Trend nie je náhoda. Redaktor periodika vydavateľstva Mafra Slovakia použil pri svojom článku pasáže z titulu konkurencie, no zdroj pri tom neuviedol.

Týždenník Mafry si chybu priznáva. Na situáciu vedenie redakcie upozornilo Mediálne.sk. „Situáciu sme v redakcii prešetrili, redaktor si chybu nemenovať zdroj uznal. Bol dôrazne upozornený, aby sa to už neopakovalo,“ napísala šéfredaktorka Katarína Lovasová.

„Celá situácia nás veľmi mrzí a ospravedlňujeme sa ako redakcii týždenníka Trend, tak aj autorovi článku. Redaktor bude sankcionovaný,“ dodala.

Porovnanie častí článkov z týždenníkov

TREND (č. 5/2016, strany 11 – 13)
1. Na zdravotníctvo pritom vynakladáme na osobu najviac peňazí spomedzi krajín V4. Každý rok slovenská vláda doň nalieva viac a viac. Kým napríklad v roku 2006 boli k dispozícii 3,36 miliardy eur, tento rok sa počíta so 4,64 miliardy eur. Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je pritom v nemocniciach menej lôžok, skrátil sa počet dní hospitalizácie a vôbec je menej zdravotníckych zariadení.

Zdravotnícke noviny (č.8/2016, strana 5)
1. Na zdravotníctvo, ktoré podľa EHCI svoju kvalitu znižuje, Slovensko vynakladá najviac peňazí na osobu spomedzi krajín V4. Kým napríklad v roku 2006 bolo k dispozícii 3,36 mld. eur, na tento rok sa počíta s viac ako miliardou – v rozpočte na zdravotníctvo je 4,64 mld. eur. Pritom podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií je v ústavných zdravotníckych zariadeniach menej lôžok, skrátil sa počet dní hospitalizácie a je menej zdravotníckych zariadení.

TREND (č. 5/2016, strany 11 – 13)
2. Do tretice o neefektivite píše aj samotné ministerstvo zdravotníctva vo svojej správe pre Národnú radu SR: „Aby sme sa vyhli pesimistickým predpovediam o náraste verejných zdrojov v zdravotníctve, je nutné vyriešiť kritické problémy s neefektivitou v systéme. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií (IFP) vo svojej analýze Málo zdravia za veľa peňazí identifikoval najväčšie zdroje neefektívnosti slovenského zdravotníctva u zdravotných poisťovní, v nemocniciach a liekoch.

Zdravotnícke noviny (č.8/2016, strana 5)
2. Ministerstvo zdravotníctva v správe pre parlament konštatovalo, že „aby sme sa vyhli pesimistickým predpovediam o raste verejných zdrojov v zdravotníctve, je nevyhnutné vyriešiť kritické problémy s neefektívnosťou v systéme“. Aj Inštitút finančnej politiky MF SR v analýze z roku 2013 identifikoval najväčšie zdroje neefektívnosti v zdravotných poisťovniach, v nemocniciach a liekoch.

TREND (č. 5/2016, strany 11 – 13)
3. Za roky 2008 až 2014 zdravotníci vykázali nadlimitné výkony za 547 miliónov eur. Všetky tri poisťovne v rokoch 2009 až 2014 mali podľa IFP zisky 581,6 milióna eur. Všetko v súlade so zákonom.

Zdravotnícke noviny (č.8/2016, strana 5)
3. Paradoxom slovenského zdravotníctva je, že v rokoch 2008 až 2014 zdravotníci vykázali nadlimitné výkony za 547 mil. eur, ktoré im poisťovne však nepreplatili. Všetky tri pritom v rokoch 2009 až 2014 mali podľa IFP MF SR zisky 581,6 mil. eur.

TREND (č. 5/2016, strany 11 – 13)
4. V konkrétnych číslach ide o miliardy eur ročne. „Inak povedané, za súčasnú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zdravia by mali slovenskí občania platiť oveľa menej. Alebo opačne, za peniaze, ktoré v súčasnosti Slovensko vynakladá na zdravotníctvo, by jeho občania mali dostať oveľa viac – lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac zdravia,“ dodáva D. Zachar.

Zdravotnícke noviny (č.8/2016, strana 5)
4. Ako uviedol v médiách analytik INEKO Dušan Zachar, za súčasnú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zdravia by mali občania platiť oveľa menej, za peniaze, ktoré v súčasnosti Slovensko vynakladá na zdravotníctvo, by občania mali dostať oveľa viac, lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac zdravia.