Týždenník TREND vstúpil 3. novembra do tridsiateho roku existencie. Jeho hodnoty, najmä podpora podnikania, slobodného trhu aj slova a užitočných hospodárskych reforiem, sa od roku 1991 nezmenili. Za tých 30 rokov sa celá spoločnosť a naše návyky, vrátane spôsobu získavania informácií, výrazne zmenili. Rovnako sa menil aj TREND. Najviditeľnejšie v roku 2002, keď prešiel z novinového na magazínový formát.

Nový piktogram, ktorý bude TREND používať v jubilejnom roku
Zdroj: TREND
Nový piktogram, ktorý bude TREND používať v jubilejnom roku

Teraz sa jeho stránky opäť menia. Nová vizuálna podoba týždenníka, pripravená art direktorom TRENDU Petrom Zentkom, ktorý mu dáva podobu už dve desiatky rokov, reflektuje najnovšie magazínové trendy a vizuálne sa približuje štvrťročníku TREND Prime.

Do jednotného prehľadnejšieho a modernejšieho layoutu redakcia, na čele so šéfredaktorom Tomášom Skřivánkom, upravuje celú rodinu produktov pod značkou TREND. Väčší dôraz než v minulosti budú podľa jeho slov klásť na dátovú žurnalistiku.