Nielen slovenské mestá, ale aj viaceré obce investujú zo svojho rozpočtu do prípravy, vydávania a distribúcie vlastných novín ročne desaťtisíce eur. Majú tak istotu, že v nich bude napísané len to, čo sami chcú. Okrem toho viaceré samosprávne témy pre komerčné periodiká atraktívne nie sú. 

Transparency do hodnotenia užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru novín zahrnula 83 samospráv. Podmienkou bolo, aby za posledné dva roky financovali aspoň päť čísel miestnych novín. Organizácia využila metodiku obdobného projektu českého občianskeho združenia Oživení.

V prieskume sa hodnotili viaceré ukazovatele ako podiel samospravných tém, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora (starostu) a vedenia mesta či podiel zmienok poškodzujúcich oponentov.

Transparency: Väčšina mestských novín funguje ako hlásne trúby samospráv

Najviac a najmenej prínosné radničné noviny Zdroj: TIS

„Naša analýza ukázala, že až takmer tri štvrtiny mestských periodík verejnej kontrole skôr škodia. Priemerné skóre slovenských radničných novín dosiahlo iba 45 percent a až 61 z 83 titulov tak nedosiahlo 50-percentnú hranicu, pri ktorej by pozitívne ukazovatele prevažovali nad negatívnymi,“ uvádza správa Transparency.

Ako najprínosnejšie noviny vydávané samosprávou sa ukázali mesačníky Hlas Nového Mesta v Bratislave, na druhom mieste sa umiestnili Novinky z radnice v Trnave a na treťom mesačník Život v Hlohovci. 

Prvú päťku najlepších radničných novín uzatvárajú ružinovské a lučenecké mestské noviny. Aj v týchto periodikách však ešte stále existuje veľký priestor na zlepšenie vyváženosti.

Naopak za najmenej prínosné noviny možno podľa prieskumu Transparency označiť Gemerské zvesti z Rimavskej soboty vydávané každé dva týždne, nasledované informačným občasníkom Humenské noviny, ktoré podľa organizácie využíva primátorka Jana Vaľová, ktorá je aj poslankyňou NR SR za Smer, na napádanie oponentov, a dvojtýždenníkom Dunajskostredský hlásnik.

Hodnoteniu Humenských novín zo strany Transparency sa venoval východoslovenský Korzár. Humenská radnica v reakcii pre médium uviedla, že hodnotenie samospráv zo strany TIS považuje za nedôveryhodné a politicky motivované.

V negatívnych ukazovateľoch ďalej dominujú radničné noviny z Dubnice nad Váhom, Tvrdošína, Nitry, Handlovej, Pezinka, Senice či Fiľakova. 

Až v 60 percentách z celkového počtu 415 hodnotených čísel sa neobjavila ani jedna polemická zmienka a dianie v meste miestne noviny vykresľovali cez akési ružové okuliare.

„Oveľa lepšie to však nebolo ani v drvivej väčšine zvyšných vydaní, alternatívne názory v priemere tvorili iba 1,9 % z plochy venovanej samosprávnym témam. Podobne to vyzeralo aj s článkami o zamýšľaných rozhodnutiach radnice, ktoré obyvatelia ešte môžu ovplyvniť. Celkovo predstavovali iba 2 percentá v rámci samosprávnych tém a takéto zmienky sa vyskytli iba v 34 percentách skúmaných vydaní,“ hodnotní Transparency.

V 58 percentách vydaní sa do popredia dostávali tváre primátorov a starostov. Rekordmanom v nadmernej prezentácii sú noviny košickej mestskej časti Nad jazerom. Len v piatich vydaniach mohli čitatelia fotografiu starostky zazrieť až 69-krát. 

Aj pre Transparency je otázkou, ako zvýšiť kvalitu mestských periodík. Možnosť zmeny organizácia vidí prostredníctvom úpravy legislatívy. 

„Jednou z ciest je prijať novelu tlačového zákona po vzore Českej republiky, ktorá stanovila pravidlá založené na princípoch verejnoprávnosti a vyváženosti aj pre periodiká vydávané samosprávou. Tie tak musia poskytovať priestor napríklad aj opozičným poslancom,“ píše organizácia.

„Iba táto zmena však podľa kolegov z Česka zatiaľ v praxi dostatočné zlepšenia nepriniesla. Dôležité sa nám preto javí aj pokračovať v meraní úrovne užitočnosti radničných novín a v ďalšom tlačení na zvyšovanie ich kvality,“ dodáva Transparency.