„Dôvodom tejto zmeny bola snaha oživiť marketingovú komunikáciu našej spoločnosti. Vyhral koncept, ktorý je netradičný, zapamätateľný a pravdepodobne úplne iný, než na aké boli naši zákazníci doteraz zvyknutí. Pri tvorbe novej kreatívy sme hľadali odpoveď na otázku – ako do komunikácie našej spoločnosti zakomponovať užitočnosť, pohodlnosť a výhodnosť našich produktov a služieb? A práve na fiktívnom jednoduchom eskimáckom svete, fungujúcom výlučne na prírodných zdrojoch, sme sa rozhodli tvorivo ukázať, aké sú naše produkty či služby užitočné a výhodné skutočne pre každého a uľahčujú chod každého typu domácnosti,“ hovorí Miriam Miartušová, vedúca odboru Marketing.

Kreatívne riešenie nového konceptu vytvorila reklamná agentúra MUW Saatchi & Saatchi. Už od apríla ho SSE predstaví v reklamných online spotoch a mediálnej komunikácii.

Ich hlavnou hrdinkou jeh šikovná eskimáčka Nanuk, ktorá, tak ako mnohé zákazníčky SSE, má svoju domácnosť pevne v rukách a nebojí sa inovácií. Vďaka produktom a službám od SSE je vždy o krok vpred pred jednoduchším eskimáckym svetom. Práve interakcia medzi nimi je hlavným elementom, ktorý prináša komické situácie.

Netradičným konceptom SSE potvrdzuje svoj originálny a moderný prístup k tvorbe reklamy a snahu kráčať s dobou a inovovať. Viac o Nanuk a jej príbehoch nájdete na www.sse.sk/ktojenanuk.