Sudca a bývalý predseda Najvyššieho súdu Š. Harabin žaloval Petit Press za článok Sudcovia, čo súdili za prejavy viery, sa neospravedlnili. Sme v ňom opísalo prípad katolíckeho kňaza Bystríka Cyrila, ktorého Š. Harabin súdil ešte ako okresný sudca v roku 1985. Dal mu 28 mesiacov nepodmienečne.

Spor o nemajetkovú ujmu sa ťahá už roky, najnovšie rozhodnutie ústavný súd doručil právnemu zástupcovi vydavateľstva Tomášovi Kamencovi len nedávno.

Súdne konanie je zaujímavé nielen výškou sumy, akú Krajský súd v Bratislave priznal Š. Harabinovi. Je jedinečné aj tým, že nerešpektoval prvý nález ústavného súdu, ktorý mal byť pre neho záväzný.

Vydavateľstvo Petit Press muselo milión korún zaplatiť Š. Harabinovi ešte v roku 2009. Po vyčerpaní všetkých právnych prostriedkov sa Petit Press obrátil na ústavný súd. Ten ešte v roku 2011 uviedol, že výška odškodnenia je neprimeraná a zasahuje do ústavných práv. Vec vrátil späť na Krajský súd v Bratislave, aby odznova rozhodol a vzal do úvahy ústavný nález.

Krajský súd v Bratislave rozhodol nanovo. Ignoroval ale názor ústavného a zotrval na pôvodnom stanovisku, že milión korún (33-tisíc eur) Š. Harabinovi patrí. Petit Press sa tak opäť sťažoval na ústavnom súde, ktorý v apríli 2016 znovu rozhodol o porušení práv.

V rozhodnutí ústavní sudcovia konštatujú, že krajský súd sa vôbec nevysporiadal s otázkou, že Š. Harabin bol verejným činiteľom. „Rozsudok od počiatku trpí argumentačným deficitom pri posudzovaní následkov zásahu do práva na ochranu osobnosti pre fyzickú osobu, ktorá je osobou verejného záujmu a ktorá musí akceptovať väčšiu mieru kritiky ako iní občania,“ uvádzajú.

Odôvodnenie závažnosti zásahu pritom krajský súd založil na výpovediach Harabinovej rodiny, priateľov a spolupracovníkov, ktorí pracovali ako sudcovia v rovnakom období, na ktoré poukazuje článok – v roku 1985.

„Z obsahu a štýlu rozhodnutia vyplýva, že krajský súd má zjavný problém so správnou identifikáciou a aplikáciou základných kategórií, ako sú fakty a hodnotiace úsudky,“ poznamenáva ústavný súd.

Prípad opäť pôjde na Krajský súd v Bratislave, ktorý sa ním znovu musí zaoberať. „Čo sa týka ďalšieho postupu, veríme, že krajský súd bude na druhýkrát názor ústavného rešpektovať a rozhodne nielen v súlade s právnymi predpismi, ale aj spravodlivo,“ povedal T. Kamenec.

Peniaze chce vydavateľstvo od Š. Harabina vymáhať späť. „ Máme za to, že titul, na základe ktorého sme žalobcovi platili náhradu nemajetkovej ujmy, odpadol. Domnievame sa, že tak vzniklo na strane žalobcu bezdôvodné obohatenie na úkor vydavateľstva,“ dodal T. Kamenec.

Milión korún priznala Š. Harabinovi sudkyňa Mária Šramková, ktorá na krajskom súde už nepôsobí. Prešla na Najvyšší súd SR, ktorému predsedal Š. Harabin.

Šéf najvyššieho súdu vysúdil v minulosti vysoké sumy aj od vydavateľov denníka Pravda či týždenníka Plus 7 dní (patrí rovnako ako Mediálne.sk do vydavateľstva News and Media Holding).

Mediálne.sk požiadalo o reakciu Š. Harabina.