Koncom apríla minulého roka vydavateľstvo začalo vydávať nový ženský magazín Evita, ktorý sa v predajnosti zaradil k etablovaným časopisom s rovnakou cieľovkou Eva (Ringier Axel Springer) a Emma (News and Media Holding). V novembri prevzalo od spoločnosti Branislava Záhradníka aj bulvárny titul Star.

Okrem denníka Hospodárske noviny a odborných titulov Obchod, Horeca, Stratégie, Zdravotnícke noviny je Mafra aj prevádzkovateľom webového portálu HNonline.sk. Vlani spustil po vzore českej Mafry aj zábavný videoweb (Pusti.to).

Na otázku, akú časť z celkových inzertných príjmov tvorili vlani príjmy z digitálnej reklamy, spoločnosť nereagovala. „V oblasti digitálnych médií sme okrem spustenia HN Konta a vlastného e-shopu revidovali počet prevádzkovaných internetových stránok s cieľom zefektívniť činnosť úseku Digitálne médiá,“ uvádza sa vo výročnej správe.

Finančné výsledky vydavateľstva Mafra Slovakia
(tis. eur)
2015 2014 2013 Zmena (%) 2015/14
Tržby spolu* 7 016 6 054 6 201 15,89
Tržby z inzercie 3 719 3 631 3 793 2,42
Tržby za vlastné výrobky 2 341 1 990 2 123 17,64
EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi) 316 167 -383 89,35
Prevádzkový zisk 178 73 -1 102 143,84
Zisk pred zdanením 195 63 -1 119 211,46
* - Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru
PRAMEŇ: Register účtovných závierok SR

Čistý zisk spoločnosti sa vlani medziročne zvýšil na 195-tisíc eur zo 63-tisíc. V kladnej bilancii bola Mafra druhý rok po sebe, v období predošlých rokov bolo vydavateľstvo v strate.

Spoločnosť vlani zamestnávala v priemere 103 zamestnancov, v roku 2014 ich bolo 99. Mzdové náklady zostali medziročne takmer nezmenené, keď dosiahli 1,95 milióna eur. Ostatné náklady za poskytnuté služby vzrástli medziročne o viac ako 29 percent.

V roku 2016 spoločnosť plánuje rozšírenie časopisu Evita o kvartálne vydávaný titul Varíme s Evitou, a zároveň bude klásť dôraz na rozvíjanie HNtelevízie. Najmä od týchto rozvojových produktov spoločnosť očakáva kladný prínos na hospodárenie spoločnosti v tomto roku. Výkonný riaditeľ vydavateľstva Vladimír Mužík nedávno v médiách avizoval aj snahu priniesť na trh týždenník pre ženy a spustenie nového bulvárneho webu. 

Vydavateľstvo Mafra Slovakia je súčasťou portfólia mediálnej skupiny Mafra, vlastnené českým ministrom financií Andrejom Babišom.