Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil T. E. Rostas v časopise článok s názvom Klin židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.

Podľa prokuratúry tým T. E. Rostas uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal taký čin verejne.

Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie.

Zároveň verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu a náboženské vyznanie.

Na pojednávaní pred pár dňami T. E. Rostas uviedol, že sa cíti nevinný. „Stojím si za všetkým, čo som v článku napísal,“ uviedol počas prestávky obžalovaný, ktorý odmieta, že by niekoho navádzal na násilie. „Každý máme právo na to, aby sme vyjadrovali svoje postoje a myšlienky a každý máme právo na to, aby sme hovorili to, čo si myslíme,“ uviedol na svoju obhajobu vtedy ešte obžalovaný šéfredaktor.