Aktualizované o stanovisko šéfredaktorky Plus Jeden Deň na konci textu

Celé sa to začalo textom z 19. júna, kde z maturanta Straku robí človeka, ktorý koná na základe pokynov iných. Redaktorke na to stačilo vytrhnúť z kontextu jeho výrok: „Ťažko sa mi to argumentuje, keď to nie je z mojej hlavy.“

Študent redaktorke vysvetľoval, že nemal problém ísť na stretnutie s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom aj na prezídium. Ale jeho kolegovia ho presvedčili, že to nie je dobrý nápad. Text s titulkom „Študent organizujúci protikorupčné pochody šokuje: Nie je to z mojej hlavy!“, ktorý prekrúca realitu, dodnes svieti na stránke Plusky.

Kto je tu nekompetentný

Keď D. Straka zatelefonoval M. Ruttkayovej, aby sa sťažoval na prekrúcanie faktov, redaktorka sa ho začala opakovane pýtať na podrobnosti z káuz Bašternák a Gorila, akoby bol podozrivý z nekalého správania (vyšetrenie oboch káuz je medzi požiadavkami študentov organizujúcimi pochody). Odpovede študenta ukázali, že bol zaskočený, nepripravený a neskúsený.

Fakt, že rozhovor redaktorka Ruttkayová nahrávala, študent Straka nevedel. A ani si neželal, aby jeho odpovede boli akokoľvek zaznamenávané. Neobstojí argument, že informácie boli publikované z titulu verejného záujmu. Existuje len malé množstvo ľudí, ktorí by v danej chvíli dokázali vysypať želané odpovede z rukáva bez zaváhania. Aj to sú tí, ktorí sa s takýmito témami stretávajú pravidelne v rámci svojej práce.

D. Straka ako organizátor protestov síce mohol venovať čas štúdiu tém, ktoré spolu s kolegami spojili s pochodmi, o tom niet pochýb. Ale treba mať na zreteli, že ide o neskúseného ani nie dvadsaťročného maturanta, ktorý sa učí za pochodu komunikovať s novinármi, verejnosťou a vôbec organizovať masívne pouličné protesty z pohodlia Facebooku. Nie zdatného politika, ktorý vycibrenou rečou predá publiku aj mastný chlieb s cibuľou tváriac sa, že ide o jahňacinu.

Hovoria im analytici

Upozorniť respondenta na nahrávanie zo strany redaktora, pokiaľ to nie je úplne zrejmé, je štandardom novinárskej etiky. Rovnako tak je štandardom neprekrúcať fakty tak, ako to urobila redaktorka v prvom prípade. Novinári nie sú neomylní, chyby sa dejú, ale k výbave profesionála patrí schopnosť vedieť sa za prípadné chyby ospravedlniť a pokúsiť sa o nápravu. K tomu zo strany Plusky ani jej redaktorky nedošlo. Naopak, v téme diskreditácie D. Straku pokračujú ďalej.

Po rozhovore prišlo na obľúbený formát ankety medzi „odborníkmi“. Eduard Chmelár, Ján Baránek, Milan Žitný či Michal Horský, ako napísala Pluska, nenechali na študentovi nitku suchú.

E. Chmelár podľa Plusky študenta rovno označil za rovnako zodpovedného z nárastu frustrácie a extrémizmu ako ľudí pri moci.

Aktualizované o 14:00: Eduard Chmelár sa po vydaní textu dištancoval od výroku uvedeného v Pluske. Tvrdí, že inkriminovaná veta znela: „Rovnako on by si mal uvedomiť, že aj on je dnes zodpovedný za formovanie verejnej mienky.“

Ostatní vyjadrili znepokojenie nad tým, či môže D. Straka myslieť úprimne organizovanie protikorupčných protestov, keď nemá znalosti z danej problematiky. A k tomu pridali pochybnosti z toho, či D. Straka s kolegami sú ich skutočnými organizátormi.

Títo analytici vlastne hovoria, že každý, kto chce verejne vyjadriť nespokojnosť s čímkoľvek, musí byť najskôr v danej problematike eso. V opačnom prípade ste len šašo na špagáte druhých, a navyše spoluzodpovedný za fašistov v parlamente.

Bez argumentov

Komu nestačili prvé tri texty (z toho jeden rozhovor), aby pochopil, že zo strany redaktorky M. Ruttkayovej a Plusky nejde o žurnalistiku v pravom slova zmysle, štvrtým textom sa odhalili.

Diskreditácia v Pluske pokračovala 28. júna. Čitateľ sa z titulku dozvedá, že D. Straka vodu káže a víno pije, pretože pre týždenník TREND povedal, že chce ísť študovať vysokú školu do zahraničia. Podľa redaktorky je v tom evidentný problém, keďže vo vyhlásení organizátorov protestov sa píše toto: „Každý z nás, študentov, už určite počul slová: Utekaj zo Slovenska čo najskôr. Veľa z nás tak urobilo. Musíme odísť do zahraničia, kde si nás vážia viac ako v našej rodnej krajine. Vidíme v tejto krajine víziu, ale sme nútení z nej odchádzať.“

Ak v tomto vyhlásení neviete nájsť vetu alebo slovo, ktoré by nejakým spôsobom kolidovalo s výrokom študenta pre TREND, nie je chyba na vašej strane. Po prvé, obsah oboch vyjadrení sa nijakým spôsobom nevylučuje. Po druhé, vyčítať maturantovi snahu pokračovať v štúdiu v zahraničí, ak má reálnu šancu získať kvalitné vzdelanie a dlhodobno sa na to pripravuje, presahuje limity zdravého rozumu. Nie preto, že D. Straka priamo v texte po lopate redaktorke vysvetľuje, že vidí svoju budúcnosť na Slovensku.

Každého príčetného človeka by malo poburovať, že mladí ľudia schopní zmobilizovať tisícky ľudí odchádzajú za kvalitou vzdelania, keďže Slovensko im ju častokrát nedokáže poskytnúť. Nehovoriac o tom, že na zmenu pomerov v tejto krajine potrebujeme čo najviac takých, ktorí videli, študovali, pracovali vo vyspelom svete. Z izolácie neprofituje ani jednotlivec ani spoločnosť.

Absurdný text sa končí ešte absurdnejším záverom. J. Baránek, ktorého mnohé médiá označujú za analytika, rozhorčene pre Plusku reaguje: „Každý, kto chce zmenu, musí ostať tam, kde chce tú zmenu urobiť. Zmena sa nedá urobiť ani z USA, ani z Anglicka.“ Podľa neho D. Straka ambíciou ísť študovať do zahraničia spochybňuje všetko, za čo bojuje a pochody by mali organizovať len takí, ktorí tu chcú ostať.

Tu už sa natíska otázka, či by novinári nemali viac zvažovať, koho oslovovať analytikom. Pretože, argumenty J. Baránka nielenže stoja na vode, ony neexistujú. Nie je hanba povedať redaktorovi, že nedokáže odpovedať na všetko. Naopak, hanbou je komentovať všetko neuvedomujúc si dôsledky svojich slov.

Komu to pomôže

Žurnalistika je služba verejnosti. Existujú zásady, ktoré slušné médiá nerobia. Novinári sa riadia etickými a morálnymi princípmi, ktoré by nemali byť znásilňované. Účelová diskreditácia ľudí, ktorí sa ničoho podozrivého nedopustili, ale naopak sa pokúsili o niečo osožné pre zdravie demokratickej spoločnosti, je takýmto znásilnením.

Práca redaktorky síce bulvárneho, ale stále tradičného média, vrhá zlé svetlo na tradičné médiá ako celok. Pretože ak by pošpinenie maturanta D. Straku bolo na objednávku tých, ktorým diskreditácia organizátorov protikorupčných protestov vyhovuje, nevyzeralo by to inak.

Nemožno sa čudovať, že takzvané alternatívne médiá, nerešpektujúc žiadne pravidlá, slávia úspech, keď rovnaký obsah vytvárajú médiá, ktoré by mali mať spoločenskú zodpovednosť. Aj bulvár medzi ne patrí. Platí, že kde sú slabé médiá, tam je ohrozená demokracia. Preto je potrebné sa proti takejto práci zásadne ohradiť.

Aktualizované o 18:05:

Stanovisko šéfredaktorky Plus Jeden Deň:

„Redakcia denníka Plus Jeden Deň stojí za redaktorkou politiky Martinou Ruttkayovou. Je legitímne a vo verejnom záujme zisťovať názory a postoje jedného z organizátorov protikorupčného pochodu. Po zverejnenej nahrávke s vyjadreniami Dávida Straku si čitatelia urobili názor sami. Drvivá väčšina skôr spochybňovala kompetentnosť mladého študenta a nie profesionalitu autorky rozhovoru.“

Ivana Mandáková, šéfredaktorka Plus Jeden Deň

TREND.sk, Mediálne.sk a Pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding