Svoju účasť v diskusii s T. E. Rostasom odvolal najprv zástupca šéfredaktorky Sme Jakub Filo, v pondelok sa k nemu pridali ďalší novinári.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave Dana Petranová potvrdila, že diskusiu v pôvodnej zostave preto zrušili.

„Vzhľadom na to, že väčšina pôvodných účastníkov panelovej diskusie počas dnešného dňa z rozličných príčin ospravedlnila svoju účasť, namiesto panelovej diskusie prebehne v rovnakom plánovanom čase otvorená diskusia na pôvodnú tému Budúcnosť médií. Jej účastníkmi môžu byť rovnocenne všetci riadne prihlásení členovia konferencie. Diskusiu budú riadiť moderátori,“ uviedla pre Stratégie.sk.

V paneli mali vystúpiť aj šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko, šéf spravodajstva Markízy Henrich Krejča, šéfredaktorka Nového Času Júlia Kováčová a moderátor Ta3 Petrer Bielik. Jediným pôvodne avizovaným moderátorom bol Slavomír Magál, predseda Akademického senátu FMK.

Ostatný program podujatia zostáva podľa D. Petranovej nezmenený, znamená to, že v ňom zostala aj Rostasova prezentácia s názvom Doubleworld.

„Právo organizovať diskusie považujeme za výsostné právo autonómnych akademických inštitúcií v demokratickej spoločnosti,“ poznamenala dekanka, ktorá si za účasťou šéfredaktorka Zem a vek stojí. Podľa univerzity sa do bloku prednášajúcich prihlásil sám. 

Avizovaná Rostasova účasť na konferencii pobúrila aj časť študentov a absolventov mediálnej fakulty, ktorí sa aj na sociálnej sieti vyjadrovali kriticky.

Dôvody neúčasti na podujatí spísal J. Filo zo Sme na blogu, v ktorom uviedol, že zahrnutím T. E. Rostasa do programu konferencie „akademická obec legitimizovala človeka, ktorý neuznáva základné vedecké metódy, etické postupy a overovanie faktov ako odborníka, ktorý môže prispieť k diškurzu v mediálnej oblasti“.