Petit Press vydáva TV Svet aj naďalej, Markíza mu má iba pomôcť

Zlúčenie týždenníka Markíza s dvojtýždenníkom TV Svet prebehlo vo vydavateľstve Petit Press iba formálne. Oba tituly vychádzajú aj naďalej samostatne.

V praxi to znamená, že čitateľ si môže v predajni tlače kúpiť ten istý časopis s dvomi rôznymi názvami i obálkami, no paradoxne s rozdielnou cenou. TV Svet stojí vo voľnom predaji 0,70 eura, Markíza si uchovala svoju cenu z TV Tipu 0,59 eura. Obsahovo sú oba tituly do bodky totožné.

Markíza na svoju predchodkyňu nadväzuje iba graficky s podobnou obálkou. Čitateľov láka na "rozšírený televízny program až 41 staníc". Aj titulkové témy sú zhodné, avšak kým z titulky Markízy sa usmieva slovenská herečka Silvia Petöová, TV Svet stavil na jej anglickú kolegyňu Kate Beckinsale.

Petit Press vydáva TV Svet aj naďalej, Markíza mu má iba pomôcť

Petit Pressu kvôli tomuto kroku ostávajú od konca júna dve remitendy programového dvojtýždenníka. "S tým sa krátkodobo veľa urobiť nedá. Zámer je len jeden, pomôcť TV Svetu k lepšej predajnosti. Jednak získaním predplatiteľov Markizy, jednak pokúsiť sa zvýšiť predaj cez verných kupujúcich Markízy," vysvetlil pre Mediálne.sk člen predstavenstva vydavateľstva Peter Mačinga. "Keď predáme dosť výtlačkov s primeranou remitendou, budeme v tom pokračovať," dodal.

TV Svet tlačí podľa údajov z auditu ABC SR do 70-tisíc výtlačkov, z ktorých predáva zvyčajne okolo 55-tisíc kusov. V aktuálne auditovanom máji 2010 si titul pohoršil na 44 928 predaných exemplárov z celkového nákladu 69 588. Markíza sa na trh dostáva v podstatne nižšom objeme. Podľa Mačingu Petit Press ponechal pôvodnú výšku nákladu z TV Tipu, teda približne 15-tisíc kusov.

To je po prvýkrát, čo bol "odhalený" náklad Markízy, ktorá nikdy nebola zaradená do auditu ABC SR. Tlačený náklad a čítanosť Markízy majú pritom v porovnaní s ostatnými týždenníkmi ďaleko od seba. Podľa poslednej vlny prieskumu MML-TGI agentúry Median SK (4. kvartál 2009 + 1. kvartál 2010) čítalo posledné vydanie časopisu 300-tisíc ľudí v cieľovke ľudí od 14 do 79 rokov, čím bola Markíza piatym najčítanejším týždenníkom. Pre porovnanie – Eurotelevízia, ktorá má podobnú čítanosť (277-tisíc ľudí), má približne deväťnásobne vyšší tlačený náklad.

Nepravdepodobne vysoká čítanosť Markízy môže byť zapríčinená tým, že veľa ľudí v prieskume si ju zamení s televíziou Markíza, i keď v dotazníku prieskumu MML-TGI je v zátvorke uvedené "časopis".

Ako po zverejnení správy doplnila bývalá šéfredaktorka Markízy Miriam Žiaková, číslo 15-tisíc bol predaný náklad Markízy posledných čísiel po ohlásení konca časopisu. Tlačený náklad mal byť vyšší.

Čítajte aj:

Petit Press si prenajal ochrannú známku časopisu Markíza od jej majiteľa, ktorým je rovnomenná televízia. Urobil tak po tom, čo vydavateľstvo TV Tip koncom mája oznámilo ukončenie jeho vydávania. Hneď po prebratí ju preformátoval na dvojtýždenník.

V segmente programových dvojtýždenníkov dominuje TV Max vydavateľstva Bauer Media SK, ktorého predajnosť začiatkom roka kulminovala na rekordných hodnotách nad 180-tisíc predaných kusov. Podobne vysokú čítanosť ako TV Max (183-tisíc ľudí) dosahuje dlhodobo aj dvojtýždenník Tele Plus (173-tisíc ľudí), vydavateľstvo eR však jeho predaný náklad neaudituje.