Oxfordský slovník definuje víťaznú frázu ako „situáciu, ktorá si vyžaduje neodkladné konanie s cieľom znížiť alebo zastaviť klimatické zmeny a predísť potenciálne neodvrátiteľnému poškodeniu životného prostredia, ktoré z toho vyplýva“.

Výraz bol zvolený preto, že odráža „mravný základ, náladu alebo predmet záujmu“ roku 2019 s „trvalým potenciálom ako termín kultúrneho významu“, informovala vo štvrtok agentúra DPA.

„Náš výskum odhaľuje preukázateľný nárast výskytu daných výrazov, ktoré ľudia používajú v bežnej reči na vyjadrovanie informácií a myšlienok týkajúcich sa klímy,“ uvádza sa vo vyhlásení Oxford Dictionaries.

Údaje z korpusu Oxfordského slovníka angličtiny (OEC) ukazujú, že predmetný výraz vzišiel z relatívnej nezrozumiteľnosti a postupne sa stal jedným z najvýznačnejších a najdiskutovanejších termínov roka.

Jazyk súvisiaci s klímou a životným prostredím dominoval aj na užšom zozname tohto britského vydavateľstva s výrazmi ako „vymretie“ (extinction), „čistá nulová spotreba“ (net-zero) alebo „rastlinná báza“ (plant-based).

Konkurenčný slovník Collins English Dictionary predtým vyhlásil za svoje slovo roka výraz „klimatický štrajk“ (climate strike), tvrdiac, že jeho odborníci na slovnú zásobu zaznamenali stonásobný nárast v jeho používaní v roku 2019.