Generálna prokuratúra vydala 16. mája pokyn krajskému prokurátorovi v Košiciach na späťvzatie obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II podanej na L. Milana, informoval web Omediach.com.

„Dôvodom na vydanie písomného pokynu prokurátora Trestného odboru Generálnej prokuratúry SR bol nesprávne zistený skutkový stav veci a nesprávne vyhodnotenie podania obvineného, ktorým sa domáhal preskúmania zákonnosti jeho trestného stíhania,“ povedala pre web hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová s tým, že podkladom na preskúmanie trestnej veci bol podnet adresovaný generálnej prokuratúre. 

L. Milan v reakcii uviedol, že zatiaľ nemá oficiálnu informáciu zo súdu, no v každom prípade je to podľa neho dobrá správa. „Napriek všetkému, čo sa deje na Slovensku na poli práva a spravodlivosti, je tu iskierka nádeje, že právny štát na Slovensku aspoň v náznakoch existuje,“ povedal pre Mediálne.sk.

L. Milanovi v prípade prekáža aj skutočnosť, že ako zamestnanec vydavateľa nemal byť podľa svojho názoru subjektom vyšetrovania. Namietal aj aj miestnu príslušnosť (okres Košice II) a tiež sa ohradil voči tomu, že by niekoho ohováral.

„Iba som citoval zdroj, ktorý si želal ostať v anonymite. Tak to vyzerá, že jediný, kto sa naozaj zaoberal mojimi námietkami bola Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,“ zamýšľa sa.

„Opakujem, že nemám ešte o tom oficiálnu informáciu na papieri, ale i tak mi padol kameň zo srdca, že nebudem musieť teraz vo štvrtok absolvovať súdne pojednávanie pred sudcom, ktorý ma trestným rozkazom bez vypočutia a možnosti obhajoby expresne odsúdil na 18 mesiacov väzenia s trojročnou podmienkou a takým istým dlhým zákazom novinárskej činnosti,“ dodal.

Trestné oznámenie vo veci podal ešte v roku 2015 P. Paška, reagoval tak na článok Košická chobotnica uverejnený v týždenníku Plus 7 dní, ktorý vyšiel s podtitulom „Výpalník Paška?“. 

L. Milan v texte citoval nemenovaného podnikateľa v oblasti dopravy, podľa ktorého si od neho mal P. Paška pýtať provízie za rozvoz krvnej plazmy po zdravotníckych zariadeniach.

Prokurátor v obžalobe túto pasáž označil za nepravdivú a konštatoval, že v článku boli uvedené klamlivé skutočnosti. Novinára preto navrhol obžalovať so zdôvodnením, že o P. Paškovi oznámil nepravdivý údaj, ktorý značnou mierou mohol ohrozil jeho vážnosť u spoluobčanov a zároveň narušiť vzťahy P. Pašku pri podnikaní či znížiť jeho spoločenský status.

Po podaní obžaloby rozhodol sudca pôvodne o trestnom rozkaze, ktorým L. Milana odsúdil na 18-mesačné väzenie s trojročnou podmienkou a rovnako dlhým zákazom novinárskej činnosti.

Novinár s trestom nesúhlasil a proti rozkazu, čo je forma rýchleho súdneho konania, podal odpor. Stíhanie pokračovalo aj po smrti P. Pašku. Na Okresnom súde Košice II bolo v kauze na štvrtok 24. mája stanovené pojednávanie. 

Pozn.: Týždenník Plus 7 dní je rovnako ako Mediálne.sk súčasťou vydavateľstva News and Media Holding.