Titul Mama a ja je mesačník zameraný na rodičov, články pripravované v spolupráci s odborníkmi ich majú sprevádzať od tehotenstva po raný školský vek detí.

Adamko je titul pre deti. Vychádza desaťkrát do roka a prináša hry, kreatívne úlohy či informácie sprostredkované zábavnou formou. Vychádza sedem rokov.

Rovnako často (s dvojčíslami v lete a zime) vychádza aj Fitštýl, magazín zameraný na starostlivosť o zdravie, módu, technológie a aktívny životný štýl.

„Mesačník Mama a ja vychádza už 10 rokov a je jednotkou na slovenskom trhu v segmente „Mamičky s deťmi“. Tento segment má veľký potenciál, a preto sme sa rozhodli vstúpiť do tohto vydavateľstva. Tituly Fitštýl a Adamko si dlhodobo udržujú svoju čítanosť, čo pri rozhodovaní zohralo tiež svoju veľkú úlohu,“ povedal v tlačovej správe riaditeľ NMH Peter Mertus.

Tituly nie sú súčasťou auditu predajnosti tlače ABC. Mama a ja podľa cenníka inzercie vychádza v tlačenom náklade 38-tisíc kusov, má 9-tisíc predplatiteľov. Fitštýl vychádza v 30-tisícovom náklade, Adamko v náklade 13,5-tisíc, pričom veľká časť sa distribuuje v základných školách.

NMH v tomto segmente už má dva časopisy – detské magazíny Zornička a Včielka, ktoré kúpila ešte bývalá Spoločnosť 7 Plus (tá sa po vlaňajšej akvizícii stala teraz na jeseň súčasťou NMH).

Spoločnosť 7 Plus prestala v septembri 2014 vydávať tituly Ohník a Bobík, ktoré kúpilo vydavateľstvo ešte v roku 2010 spolu so Zorničkou a Včielkou od vydavateľstva Regent. Ešte skôr v rovnakom roku prestali pôvodní majitelia „Plusky“ vydávať po vyše ôsmich rokoch aj mesačník Mamina. Tento typ titulu sa teda kúpou Mama a ja do portfólia vydavateľstva vracia.

Po kúpe podielu v Orbis In prejdú Včielka a Zornička organizačne pod toto vydavateľstvo, segment časopisov pre rodičov a deti bude teda fungovať samostatne. Vedenie Orbis In ostáva podľa tlačovej správy NMH bez zmeny. Firma existuje od roku 2002, spoločnosť uvádza štart svojej vydavateľskej činnosti od roku 2009. Spoločníčkami a konateľkami sú Daniela Klamová a Gabriela Zelinková. NMH je od 10. novembra 2015 už zapísaný ako tretí spoločník.

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.