Cieľom spoločného projektu je nájsť a získať žurnalistov s potenciálom na odborný a profesijný rast už z radov študentov.

„Nadviazanú spoluprácu NMH s PEVŠ vnímame ako príležitosť pre vzájomné obohatenie oboch strán. Veríme že študenti PEVŠ získajú v rozhovoroch so špičkovými novinármi inšpiráciu a motiváciu excelovať v štúdiu a následne hľadať uplatnenie v prostredí médií,“ vysvetlil personálny riaditeľ NMH Peter Rolný.

NMH bude spolupracovať s Paneurópskou vysokou školou. Na výchove novinárov

Memorandum o spolupráci News and Media Holding, a. s. (NMH) a Paneurópskej vysokej školy, n. o. (PEVŠ) Zdroj: Edita Kyselá

„Na strane NMH očakávame od spolupráce tvorivé impulzy od novej generácie novinárov a veríme, že medzi nimi nájdeme budúce kolegyne a kolegov,“ dodal.

Spolupráca sa bude realizovať na Fakulte masmédií PEVŠ v Bratislave. Počas letného semestra akademického roka 2016/2017 a zimného semestra 2017/2018, v období trvania pilotného projektu spolupráce, sa NMH zaviazalo v každom semestri poskytnúť cyklus šiestich prednášok, prezentácií či seminárov.

Konajú sa v prvom ročníku v rámci predmetu Mediálna tvorba II., ktorý vedie jeden z nestorov výchovy slovenských novinárov profesor Andrej Tušer a spisovateľ Martin Kasarda a pokračujú v II. ročníku.

Výučbu za NMH, ktorú začala šéfredaktorka PLUS 7 DNÍ Nancy Závodská, zastrešujú odborníci vo svojom odbore, žurnalisti s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Pokračovať budú šéfredaktori časopisov Trend Oliver Brunovský, Zdravie Veronika Daničová, EMMA Eva Blahútová, investigatívny žurnalista Ivan Mego a o tom, ako získať prácu v médiách, personálny riaditeľ Peter Rolný.

NMH bude spolupracovať s Paneurópskou vysokou školou. Na výchove novinárov

Memorandum o spolupráci News and Media Holding, a. s. (NMH) a Paneurópskej vysokej školy, n. o. (PEVŠ) Zdroj: Edita Kyselá

Spoločným cieľom je ponúknuť študentom nielen zaujímavé prednášky obohatené zážitkami a skúsenosťami z praxe, ale zároveň identifikovať v najschopnejších študentoch potenciál na budúcu spoluprácu. Prostredníctvom praxe im umožní NMH spoznať dennú prácu vo vydavateľstve, publikovať príspevky vo svojich periodikách a najšikovnejším ponúknuť pracovnú zmluvu.

V kontexte prepájania školy s praxou je toto memorandum jedným z konkrétnych príspevkov Paneurópskej vysokej školy a mediálnej spoločnosti News and Media Holding k realizácii projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

„Na teoretických a praktických prednáškach sa často zameriavame na analýzu slovenských médií. Tento projekt umožní študentom nielen konfrontovať svoje otázky so šéfredaktormi, ale umožní im participovať v redakciách NMH a podieľať sa na tvorbe v profesionálnej redakcii mimo školy,“ uviedla vedúca ústavu mediálnych produkcií FM PEVŠ Jana Žjak.

Oba subjekty spolupráce považujú ponuky za atraktívne, pretože do portfólia mediálneho domu NMH patria printové tituly TREND, PLUS 7 DNÍ, Plus JEDEN DEŇ, Šarm, Emma, Zdravie, Báječná ŽENA a iné, online tituly trend.sk, pluska.sk, aktualne.sk, medialne.sk, centrum.sk a mnohé ďalšie. Recipročne PEVŠ umožní okrem iného spoluprácu s Mediálnym centrom za zvýhodnených podmienok, ponúka aktívnu popularizáciu NMH vo svojich online a offline kampaniach, bude participovať na zvyšovaní kvalifikácie prednášateľov z NMH.