Z celkom 86 novín zaradených do hodnotenia 47 neponúklo čitateľom žiaden kritický názor na politiku radnice alebo preň vyhradilo menej ako percento zo svojho obsahu venovaného samosprávnym témam. Podľa analytika TIS Michala Piška primátori, naopak, dominujú.

Ako príklad uviedol dlhoročného šéfa Nitry Jozefa Dvonča, ktorý opäť kandiduje za primátora. Jeho meno podľa TIS dokázali spomenúť dva mestské tituly v desiatich hodnotených vydaniach až 175-krát.

V jednom z júnových čísel týždenníka Mesto Nitra sa podľa zistení TIS objavil J. Dvonč až v ôsmich z desiatich článkov. „Volebná súťaž nie je pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami férová a pomáhajú ju kriviť aj radničné noviny,“ povedal M. Piško s tým, že len v jednom hodnotenom titule – Ružomberskom hlase dostal bezplatný priestor protikandidát primátora.

TIS konštatuje, že aj prístup protikandidátov do mestských novín cez platenú inzerciu bol výnimočný. Umožnilo ho napríklad Ružinovské Echo. „Práve tieto noviny skončili najlepšie v tohtoročnom hodnotení. So skóre 74 percent však ani ony nedokázali preniknúť do hornej štvrtiny škály Indexu Benefit, ktorý meria užitočnosť radničných novín,“ priblížil M. Piško.

Na vydávanie tlačených periodík plánujú hodnotené samosprávy vynaložiť v tomto roku dokopy necelé dva milióny eur, v priemere 25-tisíc eur na jednu samosprávu.

„Pre mestá so 16-tisíc až 30-tisíc obyvateľmi určuje zákon limit na výdavky kandidáta na kampaň 50-tisíc eur. Až polovicu z tejto sumy môžu úradujúcim primátorom de facto priniesť noviny financované z mestského rozpočtu,“ upozornil riaditeľ TIS Gabriel Šípoš.

Podľa neho je aj toto jeden z dôvodov, prečo viac ako dve tretiny primátorov a starostov kandidujúcich v predošlých voľbách dokázalo obhájiť svoje posty. Úroveň hodnotených novín sa podľa M. Piška od prvého hodnotenia zlepšila len nepatrne, keď priemerný Index Benefit stúpol zo 45 percent na 49. Stále je v pásme pod 50 percentami, takže prevažujú negatívne ukazovatele nad pozitívnymi.

Opozícia nedostáva dostatok priestoru

Tlačené periodiká sú podľa TIS naďalej zneužívané nielen na propagandu šéfov radníc, ale aj na vybavovanie si účtov s oponentmi. Z výsledkov TIS vyplýva, že keď napádaní oponenti nedostali žiaden priestor na reakciu, objavili sa až v 35 hodnotených samosprávach.

V roku 2016 to bolo v 21 tituloch. Ako najviac problematické sa v tomto prípade javia Humenské noviny vydávané samosprávou pod vedením primátorky Jany Vaľovej. Podiel poškodzujúcej plochy v tomto periodiku vzrástol z piatich na osem percent z celkovej samostatnej plochy.

„Opozícia nemá v týchto novinách takmer žiaden priestor, veľmi často je predstaviteľmi radnice napádaná,“ poukázal analytik TIS Ľuboš Kostelanský.

Hodnotenie radničných novín sleduje viacero pozitívnych a negatívnych faktorov, ako sú podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora a vedenia mesta či podiel poškodzujúcich oponentov.

TIS hodnotilo periodiká za obdobie marec - júl tohto roku. Nad hranicou 50 percent v Indexe Benefit skončilo 47 z celkovo 86 hodnotených novín. Na prvom mieste sa umiestnilo Ružinovské Echo (73,75 percenta), druhý bol Prešovský magazín (66,35 percenta) a tretie periodikum Hlas Nové Mesta, ktoré patria bratislavskej mestskej časti Nové Mesto (64,29 percenta).

Naopak, na chvoste rebríčka je na 84. mieste Mestský Infolist z Trebišova (29,19 percenta), predposledné skončili Gemerské zvesti z Rimavskej Soboty (22,66 percenta) a posledné je periodikum Veľkého Medera Veľkomederský hlásnik (19,78 percenta).