Nehľadajú pravdu

Niektoré médiá podľa managing directora agentúry PRime Time Martina Mazaga rezignovali na základný princíp žurnalistiky - hľadanie pravdy. Ako vysvetľuje, dnes sa už nielen bulvárne, ale aj takzvané mienkotvorné médiá nesnažia „hľadať pravdu“, ale ponúkajú čitateľom cielene len určitý jej výsek: „Spravidla ten najpikantnejší, s najväčším potenciálom zaujať.“

Súhlasí aj client service director agentúry Neopublic Porter Novelli Roman Záhorec a dodáva, že slovenskí novinári ako keby nechceli pravdu len prinášať, ale rovno ju chcú vytvárať: „Častokrát sa stáva, že novinár má nejakú predstavu, ako má článok vyzerať a nie je schopný ani po predložení faktov z tejto predstavy ustúpiť.“

Managing director agentúry PRClinic Juraj Danielis poukazuje na negatívne naladenie a šírenie nenávisti, ktoré, ako dúfa, je nevedomé a ktoré poukazuje na nedostatok spoločenskej zodpovednosti žurnalistu. Tiež mu prekáža, že si médiá neuvedomujú dôsledky svojej práce: "Novinári sa často učia na cudzích ľuďoch a firmách, no škoda je nezvratná.“ Juraj Danielis tiež upozorňuje, že v médiách vraj „mizne stavovský honor“.

Kĺzanie po povrchu

Country manager Grayling Slovakia Peter Fecko vraví, že médiá majú asi najväčšiu rezervu v nedostatočnej snahe venovať sa niektorým komplexnejším témam dostatočne široko a hlboko: „Tak, aby výsledný materiál nebol povrchný, simplifikovaný, prípade bulvarizovaný.“ Aj keď chápe, že pre takúto skratkovitosť existuje viacero dôvodov, myslí si, že základom novinárskej práce by mala byť neustále snaha dopátrať sa pravdy a priniesť čitateľovi komplexnú informáciu.

O neporozumení spracovanej témy hovorí aj J. Danielis: „Nedostatočná snaha hľadať fakty a správne ich vyhodnotiť je niekedy nadradená skutočnej žurnalistike anglosaského štandardu, na ktorej pokusy s nostalgiou spomínam. Niekedy sa skúmanie veci mení na snahu o osobné presadenie sa novinára, či na osobný ideologický boj.“

Riaditeľke PR agentúry Media & Communication Consulting Katarínej Droppovej chýba vyššia miera investigatívy, ktorú pripisuje znižovaniu stavov v médiách: „Doba je rýchla, médiá potrebujú chrliť nové informácie, chcú byť prví a tak si niekedy neoveria skutočnosti, snažia sa témy príliš bulvarizovať bez zachovania nestrannosti a objektivity.“

Kým väčšina PR odborníkov hovorí o prehnanej povrchnosti médií, K. Droppová si všíma aj druhú stranu, keď niektoré médiá v snahe odlíšiť sa od ostatných, ponúkajú podľa nej obsah mimo reality a mimo očakávania svojich čitateľov. Ich témy sú už príliš sofistikované a náročné pre čitateľa.

„Je to aj hĺbkou pochopenia témy daného novinára, môže byť vynikajúci v danej tematike, ale potom ju už nevie sprostredkovať správnou formou čitateľovi.“ Podľa nej je práve tu priestor na spoluprácu s PR agentúrou.

Chýbajúce skúseností

Konateľka 1st Class Agency Katarína Remiaš vidí z krátkodobého pohľadu ako nedostatok fluktuáciu novinárov a znižovanie počtov redaktorov v médiách, čo sa odráža vo väčšom počte tém na jedného novinára. Z dlhodobého pohľadu hovorí o chýbajúcej seniorite: „Dôležité je sa z chýb učiť a profesne dospievať. Z tohto pohľadu je v médiách nedostatok seniorných, skúsenosťami a rokmi „ošľahaných“ novinárov a mentorov, ktorí z médií odchádzajú po určitom čase a nestihnú svoje vedomosti, rozhľad a skúsenosti už posúvať ďalej, čo je v médiách veľmi dôležité.“

Managing director Seesame Michaela Benedigová dodáva, že na práci novinárov sa odráža situácia na trhu médií: „Takže (niektorí) novinári azda najviac trpia nedostatkom času, zdrojov, kapacity a skúseností.“

Negatívny prístup k PR

Žurnalistom škodí, pokiaľ majú negatívny prístup k PR agentúram, myslí si K. Droppová a dodáva, že novinári by nemali byť presvedčení o tom, že im agentúra nemá čo ponúknuť a skôr im „ujedá“ z finančného koláča. „Klient aj novinár majú obmedzené nazeranie na danú tému a práve PR agentúra vie posunúť túto tému na inú úroveň, odhaliť koncept, ktorý môže byť pre obe strany skrytý. Zároveň chápe ciele novinára a tak môže nasmerovať chápanie klienta, v čom mu môže byť navrhnutý koncept komunikácie nápomocný.“

Prečítajte si všetky vydania seriálu Mediálne.sk PRepelent o problémoch, ktoré klienti a médiá majú s PR agentúrami a ako by sa dali riešiť.