K súbornému dielu sa zaraďujú od 1. novembra aj noviny. Zmenu priniesla novela autorského zákona, ktorý v utorok schválili poslanci.

Prelomili tak veto prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý schválenú novelu nepodpísal a v júli ju vrátil do parlamentu.

Prezidentovi sa nepáčilo, že noviny budú chránené podľa autorského zákona. Podľa neho "ide o neopodstatnenú ochranu, ak sú noviny ako súborné dielo predmetom autorského práva."

Podľa novely, ak je v novinách aspoň jeden príspevok, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorského diela, celé noviny sa budú považovať za súborné dielo, podobne, ako je to v prípade časopisov.

To okrem iného znamená, že monitorovacie agentúry sa budú musieť od novembra s vydavateľmi novín a časopisov dohodnúť v zmluve, ak budú chcieť ich obsah predávať iným subjektom v podobe monitoru.

Novela myslí aj na práva umelcov. Ak bol umelecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam, ochrana práv výkonného umelca sa predĺžila na 70 rokov od vydania alebo od prvého verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu. "K predĺženiu doby ochrany došlo na základe smernice a je to tak vo všetkých členských štátoch EÚ," povedal hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár.

"Chránený ostáva každý záznam vyhotovený od roku 1965," komentovala zmenu Natália Škvareninová zo združenia na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov Slovgram.

Novela tiež zaviedla právo na dodatočnú odmenu. Má na ňu nárok výkonný umelec za každý rok, ktorý nasleduje po 50. roku odo dňa prvého vydania, alebo, ak k vydaniu nedošlo, od prvého verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu. Výrobca zvukového záznamu musí vyčleniť na dodatočnú odmenu 20 percent z celkových príjmov získaných počas predchádzajúceho kalendárneho roka.