Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v utorok veľkou väčšinou hlasov návrh smernice, na základe ktorej budú novinári či aktivisti chránení pred žalobami, zameranými na ich zastrašenie či potrestanie.

Návrh smernice sa týka tzv. žalôb proti verejnej účasti (SLAPP). Takýmto žalobám často čelia osoby, ktoré sa angažujú v záležitostiach verejného záujmu, ako sú základné práva, činnosť verejných činiteľov alebo podozrenia z korupcie.

Poslanci schválili návrh smernice 498 hlasmi. Proti bolo 33 poslancov a 105 sa zdržalo hlasovania. „Keď neopodstatnené súdne spory ohrozujú životy a živobytie (novinárov, aktivistov, výskumníkov či umelcov) a zneužívajú naše justičné systémy, mali by sme prijímať nové predpisy. A to presne robíme," povedala predsedníčka EP Roberta Metsolová.

Základ demokracie

Spravodajca návrhu, nemecký europoslanec Tiemo Wölken (S&D), zdôraznil, že novinári a aktivisti predstavujú základ demokracie a mali by byť schopní pracovať bez toho, aby boli zastrašovaní neoprávnenými súdnymi spormi. „Naše súdy by nemali byť ihriskom pre bohatých a mocných," konštatoval.

Nové pravidlá by sa mali uplatňovať v cezhraničných prípadoch, keď žalobca, žalovaný a súd nemajú sídlo v tej istej krajine. Taktiež sa podľa nich budú riešiť prípady, keď sa predmetný akt verejnej účasti (článok, príspevok či umelecké dielo) bude týkať viac ako jedného členského štátu a je prístupný elektronicky.

Návrh smernice okrem iného počíta so zárukami pre obete strategických žalôb vrátane možnosti požiadať o skoré zastavenie konania v prípade zjavne neopodstatnenej žaloby. V takom prípade bude na žalobcovi, aby preukázal oprávnenosť svojej veci.

Náhrada škody aj za psychickú ujmu

Žalobca bude tiež musieť znášať všetky trovy konania vrátane nákladov na právne zastupovanie žalovaného. Obeť strategickej žaloby bude môcť naopak žiadať o náhradu škody aj za psychickú ujmu alebo poškodenie dobrej povesti.

Europoslanci ďalej chcú, aby členské štáty EÚ zriadili kontaktné miesta, kde by obete strategických žalôb mohli získať informácie a poradenstvo. Okrem toho požadujú, aby vnútroštátne orgány poskytli osobám, ktoré sa stali terčom takýchto žalôb, finančnú, právnu a psychologickú pomoc.

Schválený návrh bude slúžiť ako rokovacia pozícia EP pre ďalšie rokovania s členskými štátmi EÚ. Ministri EÚ sa na svojej rokovacej pozícii dohodli už pred mesiacom.

Ďalšie dôležité správy

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Neprehliadnite

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon o ochrane spotrebiteľa