Vydavateľstvo a nakladateľstvo Mladá fronta podalo na Krajský súd v Českých Budějoviciach návrh na vyhlásenie konkurzu a navrhuje v ňom, aby insolvenčný súd vyhlásil konkurz na jej majetok čo najskôr, bez zbytočného odkladu. Vyplýva to z informácií zverejnených v insolvenčnom registri. Najvyšší súd minulý týždeň vyhlásenie konkurzu na vydavateľstvo a následný predaj v aukcii zrušil.

Tzv. opatrovník vydavateľstva Šimon Peták v návrhu uvádza, že iným spôsobom ako konkurzom nemôže byť úpadok dlžníka riešený. Reorganizáciou ho nie je podľa neho možné riešiť, pretože ,,nie je žiadny návrh na jej povolenie, ktorý by bol spôsobilý na prerokovanie, a lehota na podanie návrhu na povolenie reorganizácie už uplynula".

Najvyšší súd zrušil vyhlásenie konkurzu pre možnú zaujatosť sudcu Zdeňka Strnada voči Mladej fronte, prípadne aj ďalším účastníkom konania. Sudca Strnad bol z rozhodovania vo veci Mladej fronty vylúčený a o riešení úpadku vydavateľstvo bude znovu rozhodovať iný sudca súdu prvej inštancie. Vylúčenie Strnada z rozhodovania považuje Peták za prekvapivé.

facebook
Neprehliadnite

Americké úrady chystajú na Facebook protimonopolnú žalobu

V insolvenčnom konaní s vydavateľstvom sa s pohľadávkami prihlásilo cez 400 veriteľov, ktorí žiadajú približne 400 miliónov českých korún. Pohľadávky by mali byť hradené z výnosu aukcie.

Do vydavateľstvo patrí aj týždenník Euro a portál Euro.cz. Divízia Knihy na trh ročne uvedie okolo 250 nových titulov. Mladá fronta vydáva aj auto-moto a hobby magazíny, zdravotnícke časopisy, pre najmenšie deti časopis Bodky, magazín Mamičkin Bodky a časopis Bodka pre deti od šiestich rokov. Majiteľom vydavateľstva je podnikateľ František Savov, ktorý žije v Londýne a v ČR je obvinený v kauze daňových podvodov.