A. Babiš spoluprácu s ŠtB dlhodobo odmieta. Slovenský súd tento rok v januári v obnovenom spore v súlade s minuloročným verdiktom ústavného súdu ale zamietol jeho žalobu, že je v archívnych zväzkoch ŠtB vedený ako jej agent neoprávnene.

J. Sarkocy v rozhovore s redaktorom Nového Času a ďalšími novinármi tento rok vo februári okrem iného tvrdil, že videl originál Babišovho spisu ohľadom jeho spolupráce s komunistickou tajnou políciou ŠtB a že v spise nie je nič sfalšované.

A. Babiša tiež označil za človeka, ktorý chcel zo spolupráce s ŠtB ťažiť a mal rád peniaze. A. Babiš vtedy v reakcii povedal, že J. Sarkocy klame.

Babišov právnik v žalobe podľa Nového Času napísal, že A. Babiš pociťuje zverejnenie lživých výrokov o jeho osobe ako obrovskú krivdu. Sarkocyho výroky o ňom vraj vytvárajú úmyselne „nepravdivý obraz vypočítavého, nečestného človeka“.

Vydavateľ Nového Času ospravedlnenie odmietol. Podľa jeho právnickej kancelárie A. Babiš nedokázal, že nebol agentom ŠtB. „Vzhľadom na to, že otázka spolupráce žalobcu s ŠtB bola predmetom súdneho sporu, verejnosť mala legitímny záujem spoznať tvrdenie bývalého príslušníka ŠtB o týchto skutočnostiach. Nebolo právoplatne rozhodnuté, že žalobca je v spisoch ŠtB evidovaný neoprávnene,“ povedal podľa denníka advokát Ján Havlát.

Babiš sa na Slovensku domáhal očistenia svojho mena a slovenské súdy najprv rozhodli, že je v archívnych zväzkoch ŠtB vedený ako jej agent neoprávnene.

Zvrat v kauze ale nastal po vlaňajšom rozhodnutí ústavného súdu. Ten zrušil pôvodné rozhodnutie bratislavského krajského aj najvyššieho súdu, ktoré dali A. Babišovi za pravdu. Urobil tak okrem iného z dôvodu, že odporcom nemal byť Ústav pamäti národa, ktorý zväzky ŠtB spravuje.

Ústavný súd tiež konštatoval, že súdy rozsudky chybne založili na svedectve bývalých príslušníkov ŠtB, ktorí v pojednávaní pred okresným a krajským súdom neboli zbavení mlčanlivosti. Spochybnil tiež vierohodnosť týchto svedkov, ktorí vypovedali v Babišov prospech.

V obnovenom pojednávaní bratislavský krajský súd v súlade s rozhodnutím ústavného súdu Babišovu žalobu tento rok zamietol. Proti tomuto právoplatnému rozhodnutiu A. Babiš podal dovolanie na najvyšší súd.