Biznis komunitu ankety, rebríčky a poradia bavia. Na jednej strane sa mnohé úspešné firmy môžu ukázať, zároveň ľudia, stojaci za nimi pochváliť. Nie je na tom nič, zlé. Práve naopak.

Zdravé konkurenčné prostredie je základom fungovania spoločnosti. Sumárne prehľady majú pridanú hodnotu aj v tom, že poskytujú základný prehľad pre všetkých, aj tých nezainteresovaných, teda mimo komunitu oboru.

Medialne.sk sa práve v tejto súvislosti pozrelo na niekoľko dôležitých detailov. Nie preto, aby kritizovalo, ale skôr ozrejmilo nezrovnalosti a v konečnom dôsledku poskytlo vo „svojom“ segmente (médií a reklamy) pravdivejší  obraz. Či si to tvorcovia rebríčka z The Slovak Spectators zoberú za svoje do budúcnosti, nechávame na nich.

NMH je najväčším publisherom, nielen vydavateľom tlače

V kategórii „Vydavatelia novín-Print Media“ zvíťazilo jednoznačne vydavateľstvo NMH (News and Media Holding). Pre úplnosť, do skupiny NMH patri aj dcérska spoločnosť DUEL – PRESS, 100% vlastnená práve NMH, s tržbami 3,5 mil. Eur.

Tržby zaradených firiem podľa Finstatu v rebríčku sedia. Detailnou, ale zásadnou chybou je ich kompletnosť a štruktúra. Dnes už vydavatelia nepredávajú iba časopisy a noviny, ale všetky svoje značky prevádzkujú aj v online priestore. Vďaka tomu majú tržby nielen z digitálneho predplatného, ale aj online reklamy. Súčasťou evidovaných tržieb sú teda aj  už významné online príjmy. Pri hráčovi číslo dva, spoločnosti Petit Press (denník SME), je potrebné uviesť, že pätinu jej celkových tržieb tvoria príjmy z výkonu ich tlačiarne.

Do budúcna odporúča medialne.sk zaradiť do skupiny vydavateľov aj čisto online média ako napríklad:  Ringier Axel Springer, Zoznam, či N Press. Kľúčovou zmenou by malo byť predovšetkým očistenie tržieb o tie, ktoré nesúvisia s danou kategóriou firiem (ako napr. tlačiareň Petit Pressu).

The Slovak Spectators - „Najväčší v biznise“ 2021
Zdroj: The Slovak Spectators
The Slovak Spectators - „Najväčší v biznise“ 2021

Kmotríkova Grafia je lídrom medzi tlačiarňami

Rebríčku tlačiarní suverénne kraľuje Slovenská Grafia. Hlavným dôvodom je efektívne manažovanie jednak komerčných letákových zákaziek a zároveň tlače pravidelnej magazínovej tlače pre najväčších slovenských vydavateľov. Pri tlačiarňach je potrebné zopakovať absenciu tlačiarne Petit Pressu, ktorá deformuje rebríček vydavateľov, naopak v rebríčku tlačiarní chýba.

Najväčšie reklamné a mediálne agentúry

V ročenke nájdeme aj kategóriu „Reklama a prieskum trhu“. Rozumieme zámeru tvorcov združiť segment do jednej skupiny, ale niekedy to predsa len nejde. V tomto zmysle musí, pre mimoriadne konkurenčnú „ego“ kreatívnu a mediálnu branžu, vyznieť tento rebríček až komicky. Osobitne vtedy, keď kľúčovým parametrom porovnávania sú tržby. V tržbách mediálnych agentúr sa totižto skrývajú všetky nákupy za svojich klientov, podstatná časť týchto tržieb však končí v médiách. Naopak, gro tržieb reklamných (kreatívnych) agentúr tvoria tržby priamo za ich službu. Samozrejme, existujú aj kreatívne agentúry , ktoré nakupujú média, ako napr. Jandl marketing a reklama. Práve tie však rebríček deformujú. Následne sa tam nedostane špička trhu kreatívnych  agentúr ako Wiktor Leo Burnett, MUW Saatchi, ci Triad Advertising. Posledným upozornením the Slovak Spectator, je významné dupľovanie tržieb. Ukážkovým príkladom sú agentúry Zenith a VivaKi Exchange Slovakia, 4ka, resp. 5ka rebríčka.

The Slovak Spectators - „Najväčší v biznise“ 2021
Zdroj: The Slovak Spectators
The Slovak Spectators - „Najväčší v biznise“ 2021

Televízie a Rádia – elektronické médiá

Poradie v skupine elektronických médií je pravdepodobne korektné. Je však zrejmé, že rebríček ignoruje tržby, ktoré inkasuje médium nepriamo, ale prostredníctvom svojho Media Representative (obchodného zastúpenia). Preto vykazované tržby JOJ Group vo výške 22,5 mil. eur sú signifikantne nekompletné.

The Slovak Spectators - „Najväčší v biznise“ 2021
Zdroj: The Slovak Spectators
The Slovak Spectators - „Najväčší v biznise“ 2021