Fenix skončil oficiálne 15. júna, čo televízia oznámila aj obchodným partnerom. Televízia štartovala pôvodne v októbri 2013. V Žiline okrem nej vysiela aj ďalšia regionálna stanica TV Severka.

Licenčná rada Fenixu odňala licenciu pre nedodržanie zákona. Vysielateľ si totiž nevypýtal od regulátora predchádzajúci súhlas na prevod väčšinového podielu vo firme, ktorej patrí vysielacia licencia. 

Podľa legislatívy musí držiteľ licencie RVR písomne požiadať o takýto súhlas, ak sa prevod podielu deje v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv.

Keďže vysielateľ si povinnosť nesplnil, regulátor rozhodol o odňatí licencie. Za tento postup hlasovali všetci prítomní členovia RVR na poslednom aprílovom zasadnutí.

Držiteľom licencie na vysielanie TV Fenix bola spoločnosť Lotos Plus, mediálna agentúra, ktorá pri predaji reklamného priestoru spolupracuje aj s ďalšími regionálnymi televíziami zastrešenými v združení Lotos.

V Lotos Plus mala pôvodne 60 percent akciovka Technický a medicínsky znalecký ústav, zvyšných 40 percent Jaroslav Pecho. Novým 100-percentným vlastníkom sa vlani v decembri stala Slovenská investičná a realitná spoločnosť.

Práve na túto zmenu si mal vysielateľ podľa zákona pýtať predchádzajúci súhlas, k čomu neprišlo. Novým konateľom spoločnosti sa vlani v decembri stal Vincent Ondríšek.

Mediálne.sk sa podarilo zatiaľ spojiť iba s Evou Kubánovou, ktorá v TV Fenix aj Lotos Plus figurovala na pozícii asistentka riaditeľa. K otázkam o konci televízie sa nechcela vyjadriť, posunula ich na V. Ondríšeka, ktorý zatiaľ nereagoval. E. Kubánová dodala, že Lotos Plus sa bude naďalej venovať ostatným svojim činnosti mimo vysielania.

V neskoršej reakcii doplnila, že k otázkam sa vyjadrovať nebudú. „Na otázky súvisiace s činnosťou spoločnosti Lotos Plus vám bohužiaľ v tomto momente nedokážeme poskytnúť konkrétnu odpoveď, všetko je v procese riešenia a v tejto fáze internou záležitosťou spoločnosti.“ 

Podľa informácií Mediálne.sk však spoločnosť má záujem vysielanie televízie obnoviť. O licenciu totiž prišlo skôr z nedbanlivosti, keď na potrebný administratívny krok na licenčnej rade pozabudlo. Licenciu by mohla žiadať okamžite cez inú spoločnosť, tá, ktorej bola licencia odňatá, musí počkať na uplynutie zákonnej lehoty, aby sa o opätovné pridelenie mohla uchádzať.