V parlamente bol P. Kubica zvolený za člena Rady vlani 6. decembra na šesťročné funkčné obdobie, ktoré uplynie 26. januára 2025.

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii podpredseda Rady vykonáva kompetencie predsedníčky Rady, momentálne Marty Danielovej, v dobe jej neprítomnosti.

P. Kubica bol od roku 2013 členom Rady RTVS. Ešte počas pôsobenia v nej ho parlament zvolil za člena licenčnej rady.

V minulosti pracoval na žilinskej župe ako hovorca či riaditeľ odboru kultúry a cestovného ruchu v čase, keď kraj viedol nominant Smeru-SD Juraj Blanár. Tomu robil v súčasnej koalícii donedávna ako poslancovi asistenta. 

Za Smer kandidoval aj P. Kubica, ktorý kedysi pôsobil tiež v Matici slovenskej. RVR uvádza, že P. Kubica momentálne pôsobí aj ako publicista a je autorom viacerých kníh pre deti aj dospelých.

P. Kubica sa v minulosti zviditeľnil aj veršami o prezidentovi Jozefovi Tisovi. Oslavné básne o hlave štátu, za ktorej pôsobenia sa zlegalizovali deportácie Židov, sa objavili v knihe Prvý prezident v slovenskej poézii. Tú P. Kubica napísal s Pavlom Holeštiakom, blízkym SNS. Toho za člena RVR zvolili vlani máji.

Funkciu podpredsedu Rady zastával do 26. januára Ľubomír Kmec. Jeho pôsobenie sa v nej skončilo v rovnaký deň, kedy uplynulo jeho funkčné obdobie.

Od tohto dňa post podpredsedu obsadený nebola. Predsedníčku Rady M. Danielovú počas jej neprítomnosti zastupoval v zmysle zákona ňou poverený člen Rady.

Členovi Rady s výnimkou predsedu Rady patrí v súvislosti s výkonom jeho funkcie odmena vo výške 0,5 násobku platu poslanca parlamentu mesačne, pričom predsedníčke patrí v súvislosti s výkonom jej funkcie odmena vo výške 1,0 násobku platu poslanca mesačne.

Okrem tejto odmeny jej patrí príplatok vo výške vyše 300 eur mesačne. P. Kubica si ako podpredseda mesačne prilepší aj o príplatok vo výške 165 eur.

Za výkon mimoriadnych prác pre Radu môžu členovia dostať aj mimoriadnu odmenu, ktorú schvaľuje Rada. Celková výška odmien nesmie v bežnom roku prekročiť trojnásobok sumy mesačných odmien.