Návrh novely ide na rokovanie vlády, ktoré bude 17. augusta, s rozporom s Ministerstvom financií SR, Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ), Združením miest a obcí Slovenska a s čiastočným rozporom s verejnosťou, uvádza sa v predloženom materiáli.

Koaličná SNS v júni uviedla, že zvýšenie koncesií podporia po diskusii a systémových zmenách vo verejnoprávnej televízii. Šéf národniarov Andrej Danko tvrdil, že jeho strane pri tejto téme nejde o zvyšovanie politickej ceny SNS či jej vplyvu v RTVS.

Minister M. Maďarič následne pohrozil, že ak návrh na zvýšenie koncesií neprejde, podá demisiu. Hovorkyňa predsedu parlamentu Zuzana Čižmáriková pre agentúru SITA uviedla, že postoj Andreja Danka k predloženej novele sa nezmenil. Minister kultúry sa k novele podľa hovorcu rezortu Jozefa Bednára vyjadrí až po rokovaní vlády.

Novela navrhuje zvýšiť od januára 2017 koncesionársky poplatok pre domácnosti zo súčasných 4,64 eura na 7 eur. Od sedem do 697 eur za mesiac by mali platiť zamestnávatelia, a to v závislosti od počtu zamestnancov.

Sadzba by sa mala podľa návrhu každé štyri roky valorizovať v závislosti od miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien.

V predkladacej správe sa pripomína, že výška koncesionárskeho poplatku sa na Slovensku nemenila od roku 2003 a financovanie verejnoprávneho vysielania je poddimenzované.

Ministerstvo kultúry v materiáli pripomína, že v programovom vyhlásení na roky 2016 – 2020 sa vláda zaviazala prijať také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne RTVS „stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti“.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je taktiež rozšíriť okruh osôb oslobodených od platenia poplatku, a to o príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzované s príjemcom pomoci v hmotnej núdzi. Tí podľa platnej právnej úpravy platili polovičnú sadzbu úhrady. Novela by mala aj znížiť administratívnu záťaž platiteľov úhrady.

Proti zvýšeniu koncesií sa okrem iných vyslovila spomínaná RÚZ aj Združenie podnikateľov Slovenska. Mechanizmus financovania RTVS by sa mal kompletne zmeniť aj podľa Slovak Business Agency.

Ministerstvo financií predložilo k materiálu zásadnú pripomienku, ktorá nebola akceptovaná. Rezort financií v súvislosti so zvýšením nezávislosti RTVS a posilnením jej verejnoprávneho charakteru žiada návrh prepracovať tak, aby na základe zvýšenia vlastných príjmov inštitúcia nebola dotovaná zo štátneho rozpočtu.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý predkladal pripomienku, v ktorej vyjadrili zásadný nesúhlas s navrhovaným zvýšením. Ako dôvod uviedol predovšetkým to, že takýto systém úhrad nie je sociálne spravodlivý, keď úplne rovnakú sadzbu úhrad platí osoba s minimálnou mzdou a osoba s nadštandardnými príjmami. Žiada preto zavedenie financovania RTVS fixným percentom zo štátneho rozpočtu, čo bude predstavovať zvýšenú mieru solidarity.