Riaditeľ AvF Martin Šmatlák upozornil, že fond v rámci tejto výzvy pokračuje v iniciatíve Minimal, ktorá pomáha zrealizovať a verejne uviesť nízkorozpočtové kinematografické diela začínajúcich mladých režisérov či producentov.

„Na túto prioritu je na rok 2019 predbežne určená suma 300-tisíc eur, pričom predpokladáme podporiť dva projekty, ktoré spĺňajú kritériá a úspešne prejdú hodnotením,“ uviedol riaditeľ AvF.

Ozrejmil, že projekty predložené v rámci iniciatívy „Minimal“ bude príslušná odborná komisia posudzovať a hodnotiť oddelene od ostatných žiadostí, predložených v rámci výzvy a konkrétneho podprogramu.

Prostredníctvom iniciatívy Minimal vznikli v minulosti tri filmy - Babie leto, Kandidát, Stanko, ďalší (Stand Up) je pred dokončením.