TV Karpaty sa na Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) obrátila so žiadosťou o schválenie zmien vo svojej platnej licencii. Regulátor sa vecou bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí 8. septembra.

Vysielateľ podľa hovorkyne regulátora Lucie Jelčovej žiada o zmenu názvu programovej služby na IN TV.

Televízia si názov „IN TV“ spolu s alternatívami „TV IN“ a „IN Televízia“ poistila koncom júla na Úrade priemyselného vlastníctva.

Čo chce stanica ponúknuť po rebrandingu ani čo všetko sa v TV Karapty mení, nie je zrejmé. Televízia zatiaľ na otázky Mediálne.sk neodpovedala.

TV Karpaty žiada o zmenu názvu a schválenie nových spolumajiteľov

Zmenou, ktorá v lete prebehla u vysielateľa, je aj úprava vlastníkov. Do majiteľskej štruktúry pribudla k dovtedy jedinému majiteľovi Júliusovi Gregušovi bratislavská agentúra Key Art Agency, kde sú spolumajiteľmi Róbert Karas, Johana Karasová, Juraj Kuchárek a Pavol Kuchárek.

R. Karas pri telefonickom oslovení odkázal na druhého konateľa J. Kucháreka, ten na otázky nemal čas. Podľa informácií Mediálne.sk môže byť zámerom nových spolumajiteľov povýšenie stanice z regionálnej na celoplošnú.

Sídlo v hlavnom meste na Kominárskej ulici má od júla už aj eseročka TV Karpaty, pôvodne sídliaca v Piešťanoch.

O úprave vlastníkov informuje vysielateľ aj licenčnú radu. Tá bude rozhodovať o udelení predchádzajúceho súhlasu s prevodom 38-percentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach – z J. Greguša na Key Art Agency.

TV Karpaty vysiela v Piešťanoch, Trnave, Hlohovci a ďalších mestách na západnom Slovensku. Funguje od roku 2006, zameriava sa na spravodajstvo a publicistiku. Spolupracuje aj s ďalšími regionálnymi televíziami pôsobiacimi na západnom Slovensku, ako TV Bratislava či TV Nitrička.