rtvs_logo
Zdroj: logo
rtvs_logo

Športový okruh Trojka Slovenskej televízie ukončí vysielanie k utorku 31. máju 2011. Stane sa tak pol mesiaca po hokejových majstrovstvách sveta, ktoré sa tento rok konajú na Slovensku. Na včerajšej tlačovej besede k problematike prechodu z analógového na digitálne terestriálne vysielanie o tom informovalo vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska.

O rušení Trojky kvôli vážnym finančným problémom STV sa hovorí už dlhé mesiace, naposledy k nemu malo dôjsť na prelome rokov. Už s iba dvomi okruhmi rátal aj návrh rozpočtu a programového konceptu STV na tento rok, ktorý vypracovalo ešte predchádzajúce vedenie samostatnej televízie. Stanica funguje v obmedzenom režime so začiatkom vysielania popoludní okolo 16. až 17. hodiny, väčšinu dňa vysiela monoskop. Mediálne.sk o plánovanom konci Trojky informovalo prvýkrát už minulý rok v septembri. Viac informácií.

Od júna tak bude RTVS šíriť už iba dve televízne programové služby. Ani tie však nebudú môcť po tohtoročnom zavŕšení digitalizácie sledovať všetci obyvatelia Slovenska. "Zmluva medzi spoločnosťou Towercom a STV bola uzatvorená na 15 rokov s päťročnou opciou na pokrytie 95 % obyvateľstva. V súčasnosti má programová služba Jednotka 98-percentné pokrytie, čiže vzniknú oblasti, kde diváci nebudú mať signál," povedal riaditeľ sekcie techniky RTVS Róbert Oravec. "Bude potrebné, aby sa títo diváci kontaktovali v prvom rade na svojich najbližších ľudí z okolia - susedov, príbuzných, známych v obci, antenárov a starostov. A keď im nepomôže nič, potom sa musia obracať na štátne regulačné orgány," dodal.

Trojka skončí 31. mája 2011. Do konca roka niekde nebude ani Jednotka a DvojkaPodľa programového riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja si obyvatelia mimo dosahu DVB-T budú musieť zvoliť iný spôsob príjmu signálu. "Všetko sa to ukáže až v praxi. Vieme, že to bude veľmi nervózne, nebude to jednoduché. Vypínanie sa začína v lokalitách, ktoré sú z hľadiska ekonomiky dosť zložité - juh stredného Slovenska, takže určite to nebude pre tých ľudí jednoduché," povedal. "Aj v súčasnosti existujú lokality, kde si diváci museli riešiť príjem signálu individuálne - buď prostredníctvom káblových rozvodov, satelitu alebo IP sietí. Väčšinou v tých odľahlejších oblastiach sa to rieši satelitom, ktorý má takmer 100-percentné pokrytie," doplnil Oravec.

Obyvateľom kolíznych oblastí, v ktorých prevádzkovateľ multiplexu deklaruje pokrytie, ktoré reálne nie je, RTVS odporúča obrátiť sa v zmysle zákona o digitálnom vysielaní na regulátora, ktorým je Telekomunikačný úrad SR. "Tento úrad vydal aj licenciu a stanovil podmienky pre poskytovateľa multiplexu, a teda aj aké pokrytie má dosiahnuť," povedal Oravec. "Snahou RTVS bude, samozrejme po vyriešení finančných problémov, dostať sa na čo najvyššie pokrytie. Je to závislé od zmluvy s prevádzkovateľom multiplexu a lokality, ktoré budeme riešiť následne dodatkom k tejto zmluve, alebo individuálne. Ale to je všetko strednodobý časový horizont," dodal.

Trojka skončí 31. mája 2011. Do konca roka niekde nebude ani Jednotka a Dvojka
Zdroj: ¼udovít Vaniher

Zdroj: SITA

RTVS chce o prechode na digitál intenzívne informovať. "My sa, pochopiteľne, neouspokojujeme len s nejakou základnou kampaňou, ale pripravujeme aj širšie materiály, v ktorých divákov budeme informovať o tom, čo majú robiť. Aj v Slovenskom rozhlase sa už dnes pripravujú Kontakty, pripravuje sa väčší publicistický priestor v popoludní, ktorý hovorí o tom, prečo sa k tomu vlastne pristupuje, akým spôsobom sa bude pristupovať a čo majú diváci robiť, aby ten prechod bol čo najjednoduchší. Pochopiteľne, reaguje na to aj televízia v spravodajských a publicistických materiáloch," vymenúval Machaj. "Už tento štvrtok odvysiela STV na Dvojke Večer na tému, ktorý sa bude zaoberať práve prechodom z analógu na digitál. Téma sa bude objavovať aj v regionálnom či večernom spravodajstve," dodal. O vypínaní konkrétnych vysielačov sa majú diváci STV dozvedieť napríklad aj z informačnej lišty na spodnom okraji obrazovky.

Analóg sa dnes vypína v Štúrove z vysielača Modrý vrch, dostupná z tohto vysielača tak nebude Dvojka a Markíza. Nasledovať bude Rožňava – Dievčenská skala 14. marca, kedy sa vypne analógové šírenie rovnakých programov, o dva dni neskôr sa vypne vysielanie Jednotky a Dvojky v Lučenci z Blatného vrchu. Vybudovanie celej siete vysielačov DVB-T plánuje Towercom do 30. júna. Viac informácií.