Slovensko po prepuknutí pandémie choroby Covid-19 nezaviedlo žiadny osobitný program pomoci médiám, ktorých hospodárenie ovplyvnili negatívne dopady koronavírusu. Napríklad prevádzkovatelia súkromných televíznych či rozhlasových staníc využili možnosti požiadať o dotácie v rámci všeobecného projektu pomôcť zamestnávateľom, na udržanie pracovných miest. Vyplýva to z informácií, ktoré ČTK poskytlo slovenskému ministerstvu kultúry a ústrediu práce, ktoré spravuje projekt pomoci podnikateľom v čase pandémie. Slovenské ministerstvo kultúry uviedlo, že so zástupcami médií je od vypuknutia koronakrízy v úzkom kontakte a že téma priamych dotácií pre médiá zatiaľ nebola otvorená. Takzvaná licenčná rada, ktorá v krajine dohliada na rozhlasové a televízne vysielanie, v čase pretrvávajúcej pandémie ukladá vysielateľom v prípade porušenia predpisov sankcie na najnižšej úrovni, ktorú umožňuje príslušný zákon.

Začalo sa doposiaľ najväčšie testovanie vakcíny proti koronavírusu
Neprehliadnite

Milión úmrtí v dôsledku nového koronavírusu je „bolestivým míľnikom"

Bratislava na jar zaviedla rôzne programy pomoci zamestnávateľom a živnostníkom, ktoré zasiahli negatívne dopady koronavírusu. Štátny program stimulov a príspevkov na udržanie zamestnanosti pod názvom Prvá pomoc podľa ústredia práce využili napríklad prevádzkovatelia dvoch národných súkromných televízií, rovnako ako najpočúvanejšie rozhlasové stanice či lokálne rádia. Väčšinou išlo ale o nízku sumu. Najvyšší príspevok v rámci sektora rozhlasového a televízneho vysielania, a to 53 280 eur, dostal prevádzkovateľ televízie Markíza. Po potvrdení prvého prípadu koronavírusu na Slovensku, keď krajina zaviedla rôzne karanténne obmedzenia, niekoľko českých médií priznalo finančné problémy. Zaviedli preto úsporné opatrenia či požiadala svojich čitateľov o príspevok.