Darčeky nosí na Slovensku Ježiško, no kráľom medializácie je Mikuláš. Santa Claus je vo výraznej menšine. Kvantitatívnu analýzu za obdobie 1. - 30. decembra vypracovala pre Mediálne.sk spoločnosť Newton Media.

Mikuláš získal náskok absolútne jednoznačne, médiá ho v súvislosti so sviatkami použili 838 krát. Napriek tomu, že slovu "Mikuláš" zrejme pomohol aj dátum 6. december, Ježiško, ktorý na Slovensku nosí darčeky, skončil s výrazným odstupom. Druhé miesto mu patrí vďaka 484 výskytom.

V spravodajstve a publicistike médiá spomínali výraznejšie menej Santa Clausa, len 199 krát. Napriek tomu, že vyobrazenie Santa Clausa je médiách či marketingovej komunikácii používaný prevažujúco.

Santa Clausa slovenské médiá s Vianocami ešte príliš nespájajú

Santa Clausa slovenské médiá s Vianocami ešte príliš nespájajú

Najviac príspevkov o živote svätého Mikuláša publikovali regionálne tituly. Tlač v regiónoch opisovala návštevy Mikuláša v nemocniciach, v detských domovoch, na námestiach, v košickom kraji úradoval dopravný Mikuláš, inde mali Mikulášsku diskotéku alebo kultúrny program. V Štúrove rozdával Mikuláš sladkosti po dátume spotreby, v Púchove bol Mikulášsky jarmok, v Spišskej Novej Vsi Dia Mikuláš, v Bardejove Mikulášsky beh, deti mohli nájsť Mikuláša aj na Bojnickom zámku a v Košiciach sa zišlo 600 Mikulášov v telocvični gymnázia. Mikuláš bol aj ako darček, keďže 6. decembra bolo semifinálové kolo Superstar, nekomerčné využitie mali akcie

Santa Clausa slovenské médiá s Vianocami ešte príliš nespájajú

Mikulášska kvapka krvi.

Správa vznikla z podkladov výstupov produktu Mediálna analýza spoločnosti NEWTON Media. vypracovanej pre Mediálne.sk. Ide o prehľadný rozbor obrazu spoločnosti vytvorený médiami. Viac informácií o produktoch NEWTON Media na www.newtonmedia.sk.