Sankcia za štipku angličtiny - Banášová sa prihovorila L. Kingovi na Ta3 (oprava)

Zdroj: Ta3

Licenčná rada opäť udeľovala sankcie za angličtinu. Tentokrát si zobrala na mušku galavečer Ta3 zo septembra minulého roku pri príležitosti výročia televízie. Galavečer moderovala Adela Banášová, ktorá v živom vysielaní privítala hosťa Larryho Kinga v angličtine. Preslov nebol dlhý, išlo o zdvorilostnú komunikáciu. Rada napriek tomu na svojom poslednom zasadnutí uložila Ta3 za pár viet v cudzom jazyku sankciu upozornenie na porušenie zákona. 

Nie je to prvýkrát, čo rada sankciovala  vyšetrovala angličtinu vo vysielaní – známy je prípad, keď sankciu dostala aj relácia Lampa Štefana Hríba ešte v časoch, keď bola vysielaná v roku 2010 na Joj Plus. V relácii vtedy cudzinec odpovedal v slovenčine, len asi dve vety povedal v angličtine. Angličan Andrew Hillard hovoril v televízii o svojom živote na Slovensku.

Oprava: Podľa stanoviska Rady pre vysielanie a retransmisiu vysielanie Lampy sankciu nakoniec nedostalo, správne konanie bolo zastavené. Mediálne.sk sa ospravedlňuje za chybu.

Sankcia za štipku angličtiny - Banášová sa prihovorila L. Kingovi na Ta3 (oprava)

Vedenie rady to vtedy komentovalo slovami, že rada sa musí riadiť zákonom. Napriek tomu, že viacerí analytici, ale aj politici sa zhodli na absurdnosti tejto sankcie, ustanovenie aj po legislatívnych zmenách zostalo v zákone.

Zákon hovorí, že vysielateľ je povinný zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s jazykovým zákonom - tým je najmä čeština, ktorú prekladať nie je potrebné s výnimkou detských relácií.

Aktualizácia: Na rozhodnutie rady reagoval pre Mediálne.sk Igor Čekirda, výkonný riaditeľ TA3. "Spoločnosť C.E.N. ako vysielateľ televíznej programovej služby TA3 nepopiera skutkový stav opísaný v oznámení Rady o začatí správneho konania. Pre objektívne posúdenie miery jej zodpovednosti ( i následnej sankcie) za vzniknutú situáciu však považuje za podstatné tiež opísanie okolnosti, za ktorých k vysielaniu rozhovoru v priamom prenose v inom ako štátnom jazyku bez simultánneho prekladu došlo," píše Čekirda. Podľa jeho slov slávnostný galavečer pri príležitosti 10. výročia TA3 a prítomnosť pána Larryho Kinga na tomto podujatí boli "jedinečnými a neopakovateľnými udalosťami."

Krátkodobá absencia simultánneho prekladu rozhovoru bola vyvolaná podľa neho atmosférou podujatia a jej čestným hosťom. "Vzhľadom na krátky časový úsek, počas ktorého moderátorka preklad nezabezpečovala, nepretržité pokračovanie rozhovoru a skutočnosť, že išlo o priamy prenos, nebolo zo strany spoločnosti C.E.N. možné ani vykonať žiadne relevantné úkony k okamžitej náprave." Ako ďalej dodáva všetky následné reprízy rozhovoru s p. Larrym Kingom odvysielané televíziou Ta3 však už boli opatrené titulkami v štátnom jazyku v súlade so Zákonom o štátnom jazyku.