Uvedenú trojicu filmov stihne RTVS upraviť do týchto Vianoc a ponúknuť filmy v inovovanej podobe. Podobným krokom v minulosti potešila divákov napríklad Česká televízia pri legendárnych Troch orieškoch pre Popolušku.

V prípade RTVS bude zmena badateľná najmä v prípade farebnej trojdielnej série Sváko Ragan. Podľa programového riaditeľa Tibora Búzu ju počas tohtoročnej sviatočnej štruktúry zaradí Jednotka v prime od 27. do 29. decembra.

Klasika zo 70. rokov minulého storočia v hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom prešla kompletnou úpravou. Z pôvodného filmového pásu je digitálny záznam, ktorý navyše prešiel dodatočnou korekciou obrazu.

„Popri digitalizácii, ktorá zahŕňa základnú, automatizovanú retuš, robíme pri vybraných dielach hĺbkovú digitálnu retuš. Je to veľmi prácna činnosť, v ktorej sa ručne upravuje v obraze políčko po políčku, odstraňujú sa nedostatky, škrabance a ďalšie neduhy,“ vysvetlil technický riaditeľ RTVS Andrej Doležal.

V prípade Sváka Ragana retušovali jeden diel dvaja ľudia 4 – 6 týždňov. „Po retuši putoval titul na pracovisko color gradingu, kde sa realizujú farebné korekcie a obnovuje sa sýtosť farieb. Samozrejme, veľmi citlivo, tak, aby sme nezasiahli do charakteru diela, keďže klasickým titulom, ako je tento, musí zostať patričný nádych,“ načrtol A. Doležal.

RTVS chce pokračovať s hĺbkovou retušou aj pri ďalších dielach z česko-slovenskej klasiky. Vďaka filmovému skeneru vznikajú z archívnych snímok v rámci digitalizácie filmy v 4K. Do tohto rozlíšenia dokáže snímky upravovať digitalizačné pracovisko v RTVS.

Diela z vlastnej knižnice začal telerozhlas digitalizovať v televízii aj rozhlase v rámci národného digitalizačného projektu, podporeného z eurofondov. RTVS dosiaľ zdigitalizovala vyše 50-tisíc diel v rozhlase a okolo 10-tisíc v televízii. Podieľalo sa na tom 55 pracovníkov.

Práve 30. novembra sa operačný program financovaný z európskych peňazí končí. Podľa pravidiel o udržateľnosti projektu musí telerozhlas v digitalizačnej činnosti pokračovať minimálne päť rokov. Financovať ju už v ďalšom období bude výhradne zo svojho rozpočtu.

RTVS chce zdigitalizovať postupne celú knižnicu, teda aj diela, na ktoré nemá vysporiadané autorské, prípadne vysielacie práva. „Po celom procese digitalizácie musí prísť práca právnikov, ktorí dokážu zabezpečiť, aby sa čo najviac zdigitalizovaných diel mohlo vysielať v televízie a rozhlase, prípadne sprístupniť online,“ dodal A. Doležal.

Momentálne RTVS svoju digitálnu knižnicu sprístupňuje v takzvaných bádateľniach, kde si diváci môžu diela vyhľadávať, prezerať a použiť napríklad na študijné účely.