Pre RTVS je prioritou, aby prinášala verejnosti kvalitné, objektívne a vyvážené vysielanie a zároveň si plnila všetky záväzky vyplývajúce zo štatútu verejnoprávneho média. Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová to zdôraznila v súvislosti s dianím týkajúcim sa neúspešnej iniciatívy na pôde Národnej rady SR zriadiť Etickú komisiu RTVS.

Legislatívny návrh novely zákona o RTVS predložil predseda mediálneho výboru parlamentu Kristián Čekovský (OĽANO). Nový orgán dohľadu mal prijímať stanoviská nielen k sporným aspektom programov RTVS, ale i k sporným rozhodnutiam manažmentu týkajúcich sa programového obsahu. V prípade zistení o porušení etických a právnych noriem novinárskej práce, vrátane zásahov do nezávislosti tvorby, mala mať komisia právomoc posudzovať, či generálny riaditeľ a Rada RTVS prijali dostatočné kroky na nápravu stavu. Väčšinu členov mali tvoriť odborníci z externého prostredia.

AstraZeneca
Neprehliadnite

Prípad údajného úmrtia po očkovaní na Slovensku uviedla RTVS, súvislosť nebola potvrdená

V pléne parlamentu však v stredu návrh neprešiel. Zo 127 prítomných bolo za 62, proti 59, zdržali sa dvaja a štyria poslanci nehlasovali. Okrem opozície bol proti aj takmer celý klub Sme rodina.

RTVS rozhodnutie poslancov rešpektuje. Hovorkyňa verejnoprávneho média pripomenula, že etická komisia už v rámci RTVS pôsobí od roku 2011 a v prípade pochybností o nezávislosti a objektívnosti niektorých reportáží posudzuje tieto atribúty a vedeniu poskytuje svoje nezávislé závery. Zároveň deklarovala, že manažment telerozhlasu sa snaží zabezpečiť pracovné prostredie a atmosféru, ktorá umožňuje všetkým redaktorom a spolupracovníkom slobodnú a nezávislú prácu na ich autorských príspevkoch a dištancuje sa od akéhokoľvek obmedzovania práce redaktorov a tvorivých pracovníkov RTVS.