Žijeme v spravodlivejšej spoločnosti? Ako fungujú súdy a polícia? Máme rovnosť šancí pri výbere vzdelania a povolania? Ako sa napĺňa naše právo na kvalitné životné prostredie? Tieto otázky podľa tvorcov relácie vyvstávajú z požiadaviek Verejnosti proti násiliu, naformulovaných v novembri 1989.

Prvá diskusia na tému transformácia ekonomického systému odvysiela RTVS v utorok 22. októbra o 22:25 na Dvojke. O tom, či ide o úspech, alebo, naopak, o stagnáciu budú diskutovať ekonóm Vladimír Vaňo, ekonóm Michal Polák, sociológ Roman Džambazovič a ekonomický analytik a bývalý reportér týždenníka TREND Michal Lehuta.

„Keď sme zostavovali dramaturgiu celého cyklu, povedali sme si, že 30. výročie je tým správnym momentom, aby sme sa na celé to obdobie pozreli výnimočným spôsobom. Nechceli sme spraviť spomienkovú alebo historicko-pedagogickú reláciu, ale kritickú reflexiu vývoja spoločnosti za 30 rokov,“ vysvetlil M. Havran.

Aj ochrana prírody

Moderátor dodal, že tvorcovia sa bližšie pozreli na tie politické a občianske požiadavky, zverejnené v novembri 1989 Verejnosťou proti násiliu na Slovensku a Občianskym fórom v Čechách, ktoré sú dodnes „problematické v ich realizácii“. Menujú napríklad sociálnu dôstojnosť, právny štát či právo na kvalitné životné prostredie.

Za okrúhle stoly sa vždy posadil aktér Nežnej revolúcie, český hosť, predstaviteľ mladšej generácie a odborník na konkrétnu problematiku.

„Musím povedať, že to fungovalo, lebo účastníci Novembra 89 sa dostali do novej situácie, v ktorej neboli konfrontovaní svojimi spolupútnikmi, ale ľuďmi, ktorí v podstate ani poriadne nevedeli, čo sa vtedy stalo. Počas diskusií som sa dozvedel mnohé veci, o ktorých som vôbec netušil a ktoré vyplávali na povrch práve vďaka konfrontácii medzi nimi,“ načrtol M. Havran.

Večera s Havranom vysielaná 29. októbra na Dvojke sa bude venovať ochrane prírody, 5. novembra sa zameria na odideologizovanie kultúry, školstva a vedy.

Diskusia 12. novembra sa pozrie na požiadavku právneho štátu a posledná časť cyklu 19. novembra zhrnie, kam sa dostalo Slovensko po 30 rokoch a aký by mal byť jeho ďalší vývoj.

V programe sú ďalšie formáty

K výročiu Nežnej revolúcie chystá RTVS aj ďalšie formáty vrátane nového dokumentárneho cyklu Fetiše Nežnej revolúcie, ktorý nadväzuje na cykly Fetiše socializmu a Fetiše televízie.

Pri výrobe filmov spolupracovali tiež dokumentaristky Miriam Petráňová, Vladislava Sárkány, Lucia Kašová a režisér Dominik Jursa. Fetiše Nežnej revolúcie vznikli v štúdiu K2 Production v koprodukcii RTVS. Výpovede ľudí a archívne zábery oživujú animácie z dielne Ové Pictures. Výrobu dokumentárneho cyklu podporil aj Audiovizuálny fond.

K novembrovým udalostiam sa vrátia aj dva diely relácie SK Dejiny. Jednu z nich odvysielala Dvojka vo štvrtok, druhá je v programe o mesiac 14. novembra.

Moderátor Ľubomír Bajaník spolu s hosťami zo Slovenskej akadémie vied, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu pamäti národa rozoberú nielen dôvody pádu socialistického zriadenia, ale tiež príčiny vzniku revolučného napätia, ekonomické predpoklady na zmenu a úlohu médií v celom procese.