V relácii RTVS určenej pre žiakov 1. stupňa základných škôl sa školáci zábavnou formou počas 45 minút dozvedia nové poznatky. Zároveň sa budú môcť zapájať do úloh, ktoré im zadajú učitelia a prostredníctvom televíznej obrazovky sa budú môcť podeliť o svoje riešenia.

„Školský klub-hodinka z triedy bez kriedy“ bude Dvojka vysielať každý pracovný deň od 9:15 do 10:00 do 27. marca. Na reláciu nadviaže dopoludňajší detský blok.

Reláciou Školský klub bude sprevádzať jeden z moderátorov - Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová, ktorých deti poznajú z programu RTVS Smajlíkovci.

Do štúdia prídu dvaja učitelia - Barbora Drinková a Dávid Králik. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy.

„Nepôjde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS ako verejnoprávny vysielateľ reaguje na mimoriadnu situáciu reláciou plnou nových objavov z oblasti zdravia, prírodopisu, matematiky či geografie. Po 27. marci budeme na základe aktuálneho stavu v Školskom klube pokračovať, prípadne ho rozšírime,“ vysvetlil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Deti sa môžu zapojiť tak, že pri plnení domácich úloh budú odpovede s rodičmi posielať na e-mail [email protected]

Budú kresliť, vytvárať modely z vecí, ktoré majú doma, prípadne odpovedať na zábavné otázky. Na druhý deň sa v živom vysielaní dozvedia správnu odpoveď, ich nápady, riešenia a výtvory uvidia zároveň diváci. „Týmto chceme deti motivovať ku kreativite a popritom ich niečo naučiť,“ dodal V. Balko.

Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje základná škola Felix Bratislava a tiež vzdelávacia nezisková organizácia Indícia.

„Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa do nich vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obťažnosť. Zároveň pôjde o medzipredmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností,“ spresnil zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy Felix Peter Halák.

So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj organizácie Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ Felix Bratislava.

Obsah pre školákov vysiela RTVS počas mimoriadneho voľna aj na Trojke, kde nasadila sfilmované diela povinnej literatúry.