Spravodajstvo RTVS označilo za najobjektívnejšie 23,4 percenta respondentov. Je to o jednu desatinu percentuálneho bodu menej ako v minulom období, ide však o najvyšší podiel spomedzi všetkých staníc.

V danom prieskume tak RTVS opäť vedie, čo sa od konca roka 2016 zmenilo len v druhom štvrťroku 2018.

Ako druhá skončila v prieskume televízia Markíza, ktorej počas spravodajstva označilo počas tretieho kvartálu minulého roka za najdôveryhodnejšie 23 percent opýtaných.

Aj v tomto prípade ide o pokles, pričom pri poslednom meraní dosiahla výsledok 23,8 percenta. Markíza je v prieskume od roku 2016 na podobných číslach ako RTVS, aj aktuálny odstup na úrovni desatín percenta ukazuje, že štatisticky sú výsledky neodlíšiteľné a možno konštatovať, že obe televízie sú hodnotené zhodne. 

Nárast oproti predošlému meraniu zaznamenala televízia Joj. K tej sa v prieskume Medianu priklonilo 19,9 percenta respondentov, naposledy zaznamenala výsledok 19 percent. Spravodajstvo Ta3 označilo za najdôveryhodnejšie 16,6 percenta opýtaných (+ 0,6 perc. bodu). 

RTVS má podľa prieskumu opäť najobjektívnejšie spravodajstvo

Zdroj: Median SK

Respondenti mohli aj tentoraz v prieskumnej otázke určiť len jednu televíziu, pričom 13,9 percenta z nich sa k otázke nevyjadrilo. Pol percenta zo všetkých respondentov uviedlo, že žiadna z televízií nemá najobjektívnejšie spravodajstvo.

Prieskum verejnej mienky zameraný na spravodajstvo v slovenských televíziách uskutočnila agentúra v mesiacoch júl až september 2018. Zúčastnilo sa ho 2 128 ľudí vo veku 14 až 79 rokov, 70 percent z nich sa zapojilo cez osobný rozhovor, zvyšok vyplnením webového dotazníka.