Členovia dozornej komisie Rady RTVS uviedli, že pri súčasnom stave príjmov inštitúcie nie je možné počítať so spustením tretieho televízneho programu. Znamená to, že Trojka v roku 2019 podľa všetkého vysielať nezačne.

Tretí televízny kanál RTVS chcel manažment generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka spustiť v ideálnom scenári k hokejovým majstrovstvám sveta, ktoré na budúci rok v máji hostia Bratislava a Košice.

Ak sa termín nestihne respektíve nebude možný v súvislosti s chýbajúcimi finančnými zdrojmi, ďalším možným termínom je letná olympiáda v roku 2020. 

Trojka RTVS má byť zameraná z veľkej časti na šport, ale ponúknuť má aj ďalší obsah, predovšetkým lifestyle a dokumenty. 

Výdavky navýšia interné zmluvy pre externistov

Marián Guľa zo sekcie ekonomiky RTVS informoval, že celkové príjmy podľa východísk rozpočtu by mali dosiahnuť 120 miliónov eur, najväčšiu časť, 81,8 milióna, tvoria príjmy z takzvaných koncesionárskych poplatkov.

RTVS musí rátať s nárastom osobných výdavkov, čo súvisí so zvýšením príplatkových položiek a rastom minimálnej mzdy, ale i nárastom počtu interných zamestnancov v roku 2018 - čiastočne v rámci rozvoja nových projektov, ale i prechodu externistov do interného stavu. Osobné výdavky sa plánujú vo výške 33,7 milióna eur.

„Vzhľadom na to, že očakávané príjmy nám neumožňujú rozvojový stav, pri východiskách nepredpokladáme v roku 2019 tvorbu nových pracovných miest,“ konštatoval M. Guľa.

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník konštatoval, že v podobnej situácii, keď bolo potrebné vychádzať z konzervatívnych plánov, sa ocitol RTVS aj pri zostavovaní tohtoročného rozpočtu.

„Všetky zmeny v priebehu roka stav len vylepšovali,“ pripomenul J. Rezník. RTVS bude podľa jeho slov klásť dôraz na to, aby sa zdroje, ktoré budú vylepšovať príjmovú stránku, zapracovali do rozvoja programu. Zároveň je prioritou i znižovanie režijných nákladov cielenými krokmi a vyrokovaním lepších zmluvných podmienok.

„To je cesta, ako mať nielen vyrovnane a rozvojovo nastavenú firmu, ale aj ako riešiť problém, ktorý RTVS musí dlhodobo tlačiť pred sebou – znižovať kumulovaný hospodársky výsledok z minulých období,“ pripomenul generálny riaditeľ verejnoprávneho vysielateľa.

Na investície 3,5 milióna

Výrobné náklady sú z hľadiska východísk na úrovni prvého rozpočtu na rok 2018. „Pre televíznu výrobu plánujeme výdavky vo výške 34,7 milióna eur a pre rozhlas na úrovni 3,5 milióna eur,“ spresnil M. Guľa.

Režijné náklady sa podľa jeho slov plánujú v rámci východísk rozpočtu vo výške 43,9 milióna. Upozornil, že z veľkej časti, 20,6 milióna eur, sú to výdavky na vysielače. Na investície má ísť 3,5 milióna eur.

„Príjem z reklamy plánujeme vo výške 5,5 milióna eur, ostatné príjmy vo výške 1,1 milióna eur,“ uviedol M. Guľa. Pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu ráta RTVS zatiaľ so súčasnou výškou príjmu zo zmluvy so štátom na úrovni 26 miliónov eur.

„Do rozpočtu má byť tiež zahrnutá úspora vo výške troch miliónov eur z roku 2018 s presunom konečného zostatku z minulých rokov vo výške 2,7 milióna eur,“ dodal M. Guľa.